Grundutbildning

Ämnet textilvetenskap behandlar det textilhistoriska förloppet i Norden från förhistorisk tid till nutid och gör utblickar mot västerländska och utomeuropeiska textilyttringar. Inom kurserna behandlas exempelvis materiallära, färgning, redskap, tillverkning och bruk av textilier och dräkter, krono-logisk och geografisk utbredning samt ursprung och spridning av textila produkter och tekniker ur ett historiskt perspektiv.

Textila föremål intar en central roll inom ämnet textilvetenskap och praktisk hantverkserfarenhet anses utgöra en viktig grund för förståelse och tolkning av information i bevarade textilier. I kursen ingår därför hantverkstekniska moment vilka syftar till att ge en bas för dokumentation och analys, samt praktiska övningar i att bestämma, analysera, förklara och tolka textila föremål och företeelser. Undervisningen utgörs också av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Kurserna i textilvetenskap vänder sig till dig som vill arbeta med textilier i antikvariska eller museala sammanhang, men även till dig som vill ha en bredare textil- och dräkthistorisk kunskapsbas för annan textil verksamhet.

Kurser eller program?

Textilvetenskap ges som fristående kurser på grundnivå och kan byggas på med en magisterkurs på avancerad nivå.

Du kan även läsa textilvetenskap inom ramen för programmet Kandidatprogram i kulturentreprenörskap KEP.
 

 

 
I skåp och montrar visas delar av textilsamlingen vid institutionen.
Vi har en egen textilsamling med föremål från olika tidsepoker där även dräkter och verktyg ingår.
Student vid vävstol.
Det ingår praktiska moment i undervisningen, exempelvis vävning.