Schema


Ansvarig lärare på kursen är Cecilia Aneer (CA), e-post: cecilia.aneer@konstvet.uu.se. Undervisningen sker om inte annat anges i Engelskaparken sal 2-1024. Lärare på kursen är också Håkan Liby (HL) och annan från Upplandsmuseet.


Kurstillfällen ht 2013 – vt 2014

Höstterminen 2013

Fr 27 sept 10.15–17.00
Lö 28 sept 09.15–16.00
Fr 25 okt 10.15–16.00
Lö 26 okt 09.15–16.00
Fr 6 dec 10.15–16.00
Lö 7 dec 09.15–16.00

Vårterminen 2014

Fr 7 feb 10.15–16.00
Lö 8 feb 09.15–16.00
Fr 28 mars 10.15–16.00
Lö 29 mars 09.15–16.00
Fr 16 maj 10.15–16.00

Läs mer om kursen...


 

Höstterminen 2017
Det finns inga poster att visa för det aktuella urvalet.