Magisterkurs i textilvetenskap, 60 hp

Kursen är en fördjupning i förhållande till C-kursen och kandidatnivå och syftar till att ge kunskap om vetenskapliga problem och betraktelsesätt inom textilvetenskapen. Studenterna lär sig att tillämpa textilvetenskapliga metoder samt att identifiera, formulera och självständigt bearbeta ämnesrelevanta forskningsproblem. Resulatet ska presenteras i ett skriftligt examensarbete.

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med textilvetenskap C eller motsvarande utländsk utbildning.


Delkurs

En röd tråd genom arkiven – skriftliga källor för textilvetenskaplig forskning 7,5 hp

Kursen ges även som fristående kurs, behörig är den som avlagt Kandidatexamen i textilvetenskap.


Delkurs

Föremålsforskning i teori och praktik 7.5 hp

Kursen behandlar aktuella teorier och metoder för föremålsforskning ur både teoretisk och praktisk synvinkel. Kursen ges som en del av kurpaketet på magisternivå.

Föremålsforskning i teori och praktik 7.5 hp


 
Le mannequín