Föremålsforskning i teori och praktik 7.5 hp


 

Kursen

Kursen behandlar aktuella teorier och metoder för föremålsforskning ur både teoretisk och praktisk synvinkel. Den berör olika perspektiv på föremål som källor, föremålens funktion i varierande kontexter, samt forskarens roll vid tolkningen av ett materiellt källmaterial. Undervisningen sker i form av textseminarier.

Behörig att antas till kursen är den som antagits till någon av historisk-filosofiska fakultetens magisterkurser eller masterprogram eller har kandidatexamen.

Föremålsforskning i teori och praktik (Studentportalen 2016/2017)