Magisterprogram i textilvetenskap & Masterprogram i humaniora


 

NYTT! Magisterprogram i textilvetenskap

 

Programkod: HTV2N
Start: Ht 2018 (programmet ersätter den gamla magisterkursen)
Ges vartannat år, jämna år.

 

Om magisterprogrammet

På magisterprogrammet i textilvetenskap utvecklar och fördjupar du dina textilvetenskapliga färdigheter, som du sedan kan använda inom en yrkeskarriär som exempelvis forskare eller museitjänsteman. Programmets kurser ger metodologisk och teoretisk kunskap som förbereder dig inför uppsatsarbetet och ger viktiga redskap som du kan använda då du utför skriftliga uppgifter i ett kommande yrkesliv.

Ämnet textilvetenskap är genom sitt både historiska och hantverksteoretiska fokus på textilhistoria unikt ur ett internationellt perspektiv. Ingen annan liknande utbildning har ett både praktiskt och teoretiskt perspektiv. På magisterprogrammet i textilvetenskap utvecklar du din förmåga att skriftligt och muntligt tolka och analysera såväl textila föremål och källor som företeelser och hantverksprocesser. Den praktiska kunskapen om textila föremål och textilt hantverk förenas med vetenskap inom textilvetenskapen.

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med textilvetenskap som huvudområde.
 
Magisterprogram i textilvetenskap 60 hp


Delkurs

En röd tråd genom arkiven – skriftliga källor för textilvetenskaplig forskning 7,5 hp

Kursen ges även som fristående kurs, behörig är den som avlagt Kandidatexamen i textilvetenskap.

En röd tråd genom arkiven, 7,5 hp


Delkurs

Föremålsforskning i teori och praktik 7.5 hp

Kursen behandlar aktuella teorier och metoder för föremålsforskning ur både teoretisk och praktisk synvinkel. Kursen ges som en del av kurpaketet på magisternivå.

Föremålsforskning i teori och praktik 7.5 hp


Delkurs

Från föremål till tolkning - dokumentation, utställning och forskning i en textil samling 7,5 hp

Kursen ger dig kunskap om och färdighet i textil föremålsdokumentation och hantering i en samling. Gruppen kommer inom ramen för kursen att arbeta med en avgränsad textil föremålssamling. Kursen ges hösten 2018 i samarbete med Vasamuseet. Undervisningen kommer att ske i museets lokaler i Stockholm
cirka två dagar per vecka och bestå av praktiskt katalogiseringsarbete, seminarier och studiebesök. Kursen ges som en del av kurpaketet på magisternivå och är en fristående kurs.

Från föremål till tolkning 7,5 hp


Masterprogram i humaniora

Du kan läsa kurser i textilvetenskap inom Masterprogram i humaniora. Delkurser i textilvetenskap söks inom programmet och är oftast inte fristående om det inte anges.

Masterprogram i humaniora – Valbara kurser för registrerade studenter

Masterprogram i humaniora – Valbara kurser för nyantagna studenter

Kursplan för masterprogram i humaniora

Delkurs

Dräkthistorisk dokumentation och analys 7,5 hp – NY KURS!

Kursen ges endast inom fakultetens masterprogram och är inte en sökbar kurs. Anmälan sker till institutionen. Kursen ges v. 3-12.

Kursplan dränkthistorisk dokumentation och analys, 7,5 hp

Kursplan som pdf


 
Damer