Konstvetenskapliga institutionen

Vi bedriver utbildning och forskning i konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap. Läs i Uppsala, Visby eller på distans.

Sommar(stängt) på Konstvetenskapliga institutionen

Bild på strand, målning.
Strand av Edvard Munch (1863–1944), CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Konstvetenskapliga institutionen tar sommaruppehåll mellan v. 26–33, men våra campusområden har sommaröppet:

Vid frågor om antagning och studier:

Kontakt

Om du vill kontakta oss direkt kan du mejla följande adresser. Observera att bevakningen av epost sker sporadiskt under sommaren, vi bemödar oss att svara på din fråga så gott vi kan!

Ledning och kommunikatör:

Vi önskar en trevlig sommar!

Ny bok om Strängnäs domkyrka

Omslagsbild till boken Strängnäs domkyrka, domkyrkan i bakgrunden och gatuvy i förgrunden.
Omslag till boken "Strängnäs domkyrka. Levande katedral – då och nu". Foto skärmavbild från Artos och Norma förlags webb.

Nyligen gavs en ny bok om Strängnäs domkyrka ut. Boken har titeln Strängnäs domkyrka. Levande katedral – då och nu och är ett tvärvetenskapligt arbete. Forskare inom två av våra ämnen har bidragit med kapitel.

Inom ämnet konstvetenskap har Carina Jacobsson och Jakob Lindblad skrivit om altarskåp och arkitektur i kapitlena Högaltarskåpet från Bryssel och Så byggde man en domkyrka. Inom ämnet textilvetenskap har Cecilia Candréus och Ingela Wahlberg skrivit om textilierna i domkyrkan i kapitlet Med glans av guld till Guds ära – domkyrkans textilier.

Boken ges ut av Artos och Norma förlag, redaktörer är Klas Hansson och Carina Öjemo. Den finns i handeln och är även tillgänglig via förlaget.

Fatima och Paulina jobbar med forskningsprojekt om kulturella kraftfält

Paulina och Fatima, svart/vit bild med två personer som tittar upp mot kameran.
Amanuenserna Fatima och Paulina på plats på campus Engelska parken i Uppsala. Foto: Privat.

Fatima Edell och Paulina Hallencreutz jobbar hos oss som amanuenser sedan några veckor tillbaka. Vi har ställt dem ett par frågor kring vad de gör och vilka framtidsplanerna är när studierna är klara.

Hej Paulina och Fatima! Ni är nyanställda amanuenser vid institutionen, kan ni berätta mer om vad ni jobbar med?

Hej! Vi arbetar med ett forskningsprojekt som leds av Christer Gustafsson, professor i kulturvård. Syftet är att visualisera kulturella kraftfält i Uppsala kommun. Rent praktiskt arbetar vi med att samla in information om aktörer, aktiviteter och lokaler med koppling till antingen kultur eller innovation. Därigenom kan vi visa på den stora roll som kulturen spelar i samhället. Projektet är ett samarbete mellan UU samverkan och Uppsala kommun och genom kartläggningen kan vi bättre förstå gynnsamma samband mellan kultur och tillväxt i Uppsala. Man skulle kunna tala om kulturens ekosystem, och det vi gör just nu är att gå ner i “myllan”!

Hur kom det sig att ni arbetar med just det projektet?

Tjänsten passar både våra forskningsintressen och våra framtida yrkesplaner, vilket är just kulturfrågor. Vi har båda två läst kulturentreprenörsprogrammet och dess entreprenörstermin vilket var ett krav för tjänsten. I projektet får vi se hur kulturen utövas praktiskt och vilken inverkan det har på övriga samhället, något som diskuteras mycket i kulturentreprenörsprogrammets kurslitteratur och under programkursernas seminarier.

Vad har ni för tankar kring projektets mål och vad önskar ni det får för resultat?

Framförallt skulle det vara roligt att en gång för alla visa upp Uppsala som kulturstad - här finns massor av både samtida och historisk kultur att ta del av!

När det gäller era egna studier, vilka planer har ni i framtiden? Har arbetet med projektet gett er impulser eller idéer för egen del?

Paulina: Min ambition är att doktorera inom konstvetenskapsämnet, och jag hoppas att tjänsten blir en bra språngbräda för framtida forskning. Det har varit fantastiskt att komma i kontakt med alla de kulturaktörer vi har fått förmånen att träffa genom projektet!

Fatima: Jag har min C-uppsats i konstvetenskap kvar innan examen (från KEP) och utforskar fortfarande mina framtidsplaner. Jag har en lång bakgrund som artist och tänkte till en början att jag ville bli teaterchef! Det här projektet har stärkt mitt intresse för kulturpolitik och tycker att det verkar spännande att vara kulturstrateg eller kulturutvecklare. Det är så intressant och roligt att få upptäcka alla fantastiska kulturarbetare som finns i vår kommun. En ynnest att få en glimt av insyn i människors arbete på ett kvantitativt sätt här i vår kartläggning, men förhoppningsvis i mer kvalitativ form efter detta projekt är över.

Mattias Legnér om kulturarv i krig

Bild ur film på MAttias Legnér.
Stillbild ur den filmade intervjun med Mattias Legnér.

Mattias Legnér, prof. i kulturvård och expert på kulturarv i krig och konflikt, intervjuas i en film av Uppsala universitet om kulturarv i krig. Han beskriver hur vi påverkas av krig och om vad som händer med kulturarven under kriget i Ukraina, hur ett land och dess befolkning drabbas när kulturarv förstörs.

Läs artikel och se filmen (via UU och Youtube)

Största EU satsningen inom kultur och kreativa näringar

Skärmdump från starbilden för webbsidan nextrenaissance.eu. Föreställer ett ägg på gul/blå bakgrund.
Skärmdump från sidan för ICE konsortiet The Next Renaissance.

EU satsar på samarbeten inom kreativa näringar, en satsning som är en av de största som gjorts, enligt Christer Gustafsson, prof. i kulturvård som arbetar med ett konsortiet ICE – Innovation by Creative Economy.

Uppsala universitet ingår i ett större konsortium som har lämnat in en ansökan om att ansvara för en sk. KIC (Knowledge and Innovation Community) för kulturella och kreativa näringar. Prof. Christer Gustafsson arbetar med konsortiet ICE – Innovation by Creative Economy där ca 15 länder deltar. EU har aviserat att beslut om vilket konsortium som vinner utlysningen och har beräknats till midsommar.

Enligt Christer Gustafsson kommer utlysningarna att vara några av de största satsningarna som gjorts i EU. Området kultur och kreativa näringar (KKN) är ett område som ligger i tiden och som det talas mycket om just nu. I förlängningen handlar satsningarna om utvecklingen mot ett hållbart samhålle som kommer att ge synergieffekter och skapa nya förutsättningar inom ett flertal områden.

Läs hela intervjun

Forskare i konstvetenskap erhåller Vitterhetsakademiens stipendium inom Bernadotteprogrammet

Skärmdump från nyhetssida över prisutdelning, stipendiater och Kungen närvarande. Källa Kungahuset.se
Eva-Chalotta Mebius tar emot stipendiet ur Kungens hand. Skärmdump från Kungahuset.se från stipendieutdelningen.

Grattis säger vi till fil.dr Eva-Charlotta Mebius och passar på att välkomna henne som ny affilierad forskare i konstvetenskap vid Konstvetenskapliga institutionen! Eva-Charlotta erhöll nyligen Vitterhetsakademiens stipendium inom Bernadotteprogrammet 2022. Utdelningen skedde på Bernadottebibilioteket och stipendiet räcktes över av Kungen.

Eva-Charlottas forskningsprojekt Broderade landskap i Konstakademiens och Nordiska museets samlingar (1780–1830) "... kommer att belysa landskapsbroderi i Konstakademiens och Nordiska museets samlingar som utförts av flera svenska kvinnliga och manliga konstnärer. Exempelvis utgörs fyra av Konstakademiens receptionsstycken av just broderade landskap, tre så kallade printworks och en needle painting. Tillsammans ger Konstakademiens och Nordiska museets samlingar en unik möjlighet att teckna en mer utförlig historia över de broderade landskapen och deras kulturella betydelse, både i Sverige och internationellt, samt över de konstnärer som bidrog med dessa intressanta komplement till landskapsmåleriet".

Eva-Charlotta har nyligen publicerat en artikel om Anna Boberg med rubriken "Sweden´s greatest artist": the reception of the landscapes of Anna Boberg" i Art Bulletin of Nationalmuseum, artikeln ligger under open access och går att läsa online.

Mer om stipendiet 

Stipendieutdelningen på Bernadottebiblioteket
 

Nytt band i bokserien om Hansaområdet: Gotland

Omslag till boken om Gotland i Hansaområdet
Omslag till boken "Gotland – Kulturelles Zentrum im Hanseraum Cultural Centre in the Hanseatic area". Källa: DiVA.

Jan von Bonsdorff, prof. i konstvetenskap, är redaktör för boken "Gotland – Kulturelles Zentrum im Hanseraum Cultural Centre in the Hanseatic area" som nyligen gavs ut på tyska Michael Imhof Verlag. Boken är skriven på tyska och engelska med bidrag från forskare inom nätverket Kunst und Kultur der Hansestädte. Bokens två andra redaktörer är Kerstin Petermann och Anja Rasche.

Jan von Bonsdorffs skriver, utöver inledningen, om handelsutbyte i kapitlet "Import and Export – Some Examples of Gotland’s artistical trade Relations until the 14th Century". Jakob Lindblad, fil dr. i konstvetenskap, skriver om gotländska kyrktorn i under rubriken "Gotländische Kirchtürme – eine Übersicht" och Mattias Legnér, prof. i kulturvård, skriver om "Johnny Roosval and the protection of churches and ecclesiastical objects on Gotland in the Second World War".

Läs mer om boken via Michael Imhof Verlag

Band 1 hade titeln "Hansische Identiteten", också den utgiven på MI Verlag.

Bilden av Vladimir Putin

Skärmavbild på artikelsida i Dagens ETC
Skärmavbild på artikelsida i Dagens ETC.

Hur framställs Putin i media i ord och bild? Vilket bildspråk används i propagandan?

Johan Eriksson, konstvetare som forskar i visuell retorik och propaganda, berättar om bilden av den ryske presidenten i en intervju för tidningen Dagens ETC. Putin är inte den enda som kurerar bilden av sig själv i media, flera världsledare och politiker har gjort och gör detsamma. Bilder av politiker som förmedlar handlingskraft och makt har långa historiska rötter.

Dagens ETC – ”Forskaren: Putins hånade bilder avslöjar hans fascism”

Kulturarv och kriget i Ukraina

Skärmdump från artikelsida i SvD med monument framför brinannde bakgrund, Ukraina
Skärmdump från artikeln i SvD.

Mattias Legnér, prof. i kulturvård, figurerar i media med anledning av kriget i Ukraina. Han uttalar sig om hur kriget påverkar kulturarven. Läs och hör intervjuerna nedan (från mars 2022).

P1 Kultur, Sveriges Radio  – ”Kriget i Ukraina väcker personliga minnen från tidigare ryska ockupationer” (inslaget börjar 13:05 minuter in i programmet)

Under Strecket, Svenska Dagbladet – ”Kulturarvet i Ukraina mer utsatt än någonsin”

Omvärld och insikt, Riksantikvarieämbetet – ”Kulturarvet tenderar att politiseras allt mer i konflikter”

Sveriges Radio, Kulturnytt P1 – Maidanmuseet i stor fara om Kiev invaderas

Sveriges Radio P4 Gotland – Professorn: Kulturarvssektorn bör bygga upp en bättre beredskap

Sveriges Radio, Vetenskapsradion Historia, P1 – Slagen om Kiev 1941 och 2022
Om monument, kulturarv och boken Värden att värna (inslaget ca 21:30 min in i programmet).

Nyheter om detta läggs även ut i våra sociala medier, länkar finns nederst på sidan.

Caroli kyrka – från bromsklots till katalysator i stadsutvecklingen

Caroli kyrka, gatuvy med reklampelare i förgrunden. Foto: Jonas Haas, 2016.
Caroli kyrka. Foto: Jonas Haas, 2016.

I centrala Malmö har Caroli kyrka efter en förlamande rättsprocess stått oanvänd och övergiven i många år. Efter att Kammarrätten slutligen fattat beslut kan interiören nu ändras till nya ändamål och både kyrkan och kvarteret leva upp igen. Henrik Lindblad, Johan Eriksson och Christer Gustafsson har publicerat en artikel som skildrar fallet Caroli och hur en övertalig kyrka istället för hinder kan vara en tillgång i hållbar stadsutveckling.

Artikeln är publicerad i Esempi di Architettura, International Journal of Architecture and Engineering under rubriken Caroli Church. A resource for urban regeneration?.

Ny publikation om monument

Bild på monument på torg. Inlagd i wikipedia av Per Johansson, sv.wikipedia / CC BY-SA
Tidsdokumentet. Foto: Per Johansson, sv.wikipedia / CC BY-SA.

Anna Orrghen, docent i konstvetenskap vid Konstvetenskapliga institutionen, medverkar med en artikel om Sveriges nationella minnesmärke över millennieskiftet i senaste numret av tidskriften Public Art Dialogue. Artikeln, “From Visions of Technological Progress to Technological Ruins: The Swedish Millennium Monument and the Challenges of Preservation of Digital Public Art”, är ett resultat av hennes pågående forskningsprojekt Digitala monument: Teknik, förgänglighet och minne i svensk offentlig konst, 1994–2015, finansierat av Vetenskapsrådet. Artikeln är publicerad med open access.

Vad tycker studenter om utbildningen? Vad gör våra alumner efter examen?

Elin Arvholm, student i kulturvård, för närvarande utbytesstudent vid Åbo Akademi, står framför en byggnad. Foto: Elin Arvholm, privat.
Elin Arvholm, student i kulturvård, för närvarande utbytesstudent vid Åbo Akademi. Foto privat.

Undervisning i Ritsalen

Studenter på krokilektion, Stevens 1879.
Studenter på kroki lektion 1879.

Undervisning i kroki och teckning ges vid institutionen via vår ritmästare med verksamhet i Ritsalen på campus Engelska parken. Undervisningen är öppen för alla studenter och anställda på UU. Vi har anpassat oss efter rådande rekommendationer och kommer undervisa med hänsyn till dessa.

Läs mer om tider och tillfällen 2022!

Covid-19: Aktuell info till studenter

Covid i måleri, bild på man iförd mask med grön och gul färg.
Foto via Pixabay.

Via uu.se kan du se vad som gäller för dig som student eller medarbetare angående covid-19. Håll dig informerad och tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

Du som tillhör riskgrupp och har frågor kring undervisning och dyl. kan kontakta oss på info@konstvet.uu.se (konstvetenskap, textilvetenskap) eller kulturvard@konstvet.uu.se (kulturvård).

Aktuell info till medarbetare om covid-19 via Medarbetarportalen (inloggning).

(Uppdaterad 2022-05-09 kl. 11:04)

Senast uppdaterad: 2022-06-23