Konstvetenskapliga institutionen

Vi bedriver utbildning och forskning i konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap. Läs i Uppsala, Visby eller på distans.

New theme on the course Visual Articulations of Cultural Heritage

The special theme on the course Visual Articulations of Cultural Heritage (Iscensättning: Kulturarvets visuella uttryck) this semester is “Staging Visual Cultural Heritage during the Current Rise of Nationalism”.

Mostly, demonstrating, showing, and disseminating cultural heritage through visual channels has an inherent “internationalist” approach. Cultural heritage is visualized, interpreted, and translated so as to make the foreigner, the benign “Other” appreciate and understand cultural possessions and values (“kulturgods”, “Kulturgut”) of a region, province, country or nation. Even before the spread of COVID-19, many countries have started to behave in anti-internationalist ways, breaking agreements that have been laboriously negotiated through the last centuries. The COVID-19 crisis may only be a forerunner of more fundamental changes in the global perspective.

These are indeed dismal prospects. During this course, we will scrutinize the staging of cultural heritage in a historical perspective. What visual strategies were used before? And: Have these visual strategies in any manner changed in the current “post-truth” era and during the rise of introverted nationalism? Isolating the sore points in media and propaganda may not stop massive global movements, but can help the individual student to attain a differentiated view on complicated ideological processes.

The free standing course of 7.5 credits starts in period 2, November 5th 2020. Read more and apply!

Semestertider och information inför hösten

Claude Monet / PuClaude Monet / Public domain

Coronaviruset och höstterminen 2020

Vi, liksom många universitet och högskolor, förbereder oss för en annorlunda höst där undervisning, forskning och vårt dagliga arbete påverkas. Universitetet följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och vi kommer att anpassa oss efter detta. Utgångspunkten är att merparten av institutionens campuskurser och program ges i form av campusutbildning med större eller mindre inslag av digitaliserade moment. Digitalt deltagande vid fysiska moment kommer erbjudas när så är möjligt. Vad som gäller för just den kurs eller program du ska läsa kan du hitta mer information om via kurssidorna på Studentportalen.

! Du som tillhör riskgrupp kan kontakta oss på info@konstvet.uu.se eller kulturvard@konstvet.uu.se gällande undervisning på campus i höst.

Vi påminner om att Folkhälsomyndigheten, med mycket kort varsel kan komma att ompröva smittsituationen i landet och besluta om andra riktlinjer som universitetet behöver förhålla sig till.

Vi hoppas att vi tillsammans får en produktiv och givande höst. Vi ser fram emot att träffa nya och gamla studenter, forskarkollegor och medarbetare. Vid frågor tveka inte att kontakta oss! Håll dig uppdaterad under sommaren. 


Sommartider

Mellan den 1 juli och den 10 augusti 2020 kommer Konstvetenskapliga institutionen att vara stängd för sommaren både i Uppsala och Visby.

Under den här tiden kan du nå oss via mejl om du har frågor.


Antagning och sen anmälan ht20

För dig som sökt kurser: Under juli månad skickades antagningsbeskeden ut. Håll utkik i mejl och på webben samt Studentportalen för info och uppdateringar inför höstterminen!

Sen anmälan öppen

För dig som inte sökt utbildning i höst, men gärna skulle vilja läsa, kan vi tipsa om sk. sen anmälan. Via sen anmälan kan du söka till kurser där det finns platser kvar i höst. Sen anmälan öppnarde i juli via uu.se eller antagning.se och är öppen fram till kursstart. De kurser du kan söka är marrkerade med grönt på kurssidan på antagning.se. Vid frågor kontakta oss!


Kontakt

Ledning och huvudsakliga kontaktadresser

Konstvetenskap

Kulturvård

Textilvetenskap

Övriga kontaktuppgifter till oss och vår personal hittar du under fliken Om oss eller i den svarta bården nederst.

(Uppdaterad 04-08-20)

Forskningsmedel till kulturvårdsprojekt

Foto: Alan Levine, Pxhere.

Ämnet kulturvård har tilldelats projektmedel för runt 7,5 mer inom paraplyprojektet Spara och bevara. Kulturvårdens två egna projekt är forskningsprojekten "Varsam energieffektivisering av 1900-talets villabebyggelse" där projektledare är Gustaf Leijonhufvud och "Att hantera förändringar i historiska byggnader – en systemdynamisk strategi för att förstå relationen mellan energieffektivisering och kulturvärden", där projektledaren är Petra Eriksson. Båda projekten är resultat av Sustainable Heritage Research Forums verksamhet (internat och symposium).

Uppmärksammad uppsats om Zlatan-statyn

”Zlatan-statyn - ett hjälteporträtt ur synk med sin tid” är titeln på en uppmärksammad kandidatuppsats i konstvetenskap som lades fram denna termin. Tidningarna Värnamo Nyheter och Hela Hälsingland har intervjuat studenten Kristina Gernes, som skrivit om Peter Lindes omtalade staty av fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović. Hon diskuterar verkets roll i skulpturtraditionen och synen på den vältränade kroppen. Kristina berättar att hon tyckte det saknades en konstvetenskaplig analys av statyn och mycket fokus lades på Zlatan som person. Statyn har blivit mycket omskriven sedan den invigdes.

Uppsatsen är publicerad i Open Access via DiVA. Artiklarna går att läsa som png-filer eller som betalartiklar.

Foto: Fotbollspelaren Zlatan Ibrahimović vid avtäckningen av stayn, Bildbyrån.

Foto: Bildbyrån.

Ny bok om skulpturerna i Örebro Stadskpark

Alumnen Fredric Skargren, fd. student i konstvetenskap, har gett ut en bok med titeln ”Konsten i det fria”, om offentlig konst i Örebro. I boken ges en historisk tillbakablick och en genomgång av skulpturerna i Örebro Stadspark. Vi frågade Fredric hur det kom sig att han valde detta tema. Han berättar det finns två anledningar till valet.

– Dels lämpar sig materialet väldigt väl för en bok med en avgränsad samling offentliga skulpturer som vuxit fram i Örebro Stadspark sedan mitten på 1900-talet fram till idag. Sedan drevs jag av att vilja förstå historien bakom varje enskilt verk. Jag ville ta reda på de bakomliggande motiven och resonemangen för hur man valde respektive skulptur, och hur kan man tolka och förstå dem. På denna resa fick jag som bonus även syn på hur val av offentliga skulpturer har förändrats över tid.

På frågan om valet att studera konstvetenskap påverkade hans val av tema, svarar han att konststudierna inte direkt påverkade valet.

– Kurserna i konstvetenskap gav mig verktyg och metoder för att analysera och förstå konst samt att sätta dem i sina historiska sammanhang. Inte minst via de många kortare uppsatser som vi skrev i syfte att analysera konst, lade i sin tur grunden för hur jag bygger upp samtliga kapitel i min bok. Lärarnas entusiasm och intresse väckte också min motivation till att söka vidare och lära mig mer om konsten i min närmiljö. Jag hoppas kunna skriva vidare om ämnet på något vis i en framtida c-uppsats.

Boken är Fredrics första bok. Han har tidigare skrivit kulturartiklar för både Kristianstadsbladet och Nerikes Allehanda. Boken går bl a. att köpa via Smakprov.

Hållbar framtid för historiska byggnader

I ett interdisciplinärt projekt arbetar forskare med bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Här berättar en av forskarna mer om satsningen.

Hur bevarar man äldre byggnader och kulturvärden? Tor Broström, prof. i kulturvård, arbetar tillsammans med andra forskare i projektet Spara och bevara, ett program som fokuserar på bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bl a genom satsningar på energieffektivisering. Projektet finansieras av Energimyndigheten och har pågått sedan 2008, det är interdisciplinärt och förenar en rad områden inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik- och naturvetenskap. I artikeln Nu får historiska byggnader en hållbar framtid berättar Tor mer om projektet.

Om Spara och Bevara

Om ämnet Kulturvård

Tor Broström. Foto: Uppsalal universitet

Doktorand i kulturvård sökes

Foto: Mikael Wallerstedt

Vi utlyser en doktorandtjänst inom ämnet kulturvård på Campus Gotland med tillträde år 2021. Tjänsten är efterlängtad, då ämnet kulturvård inte kunnat ta in nya doktorander förrän nu.

Juridiska institutionen och Konstvetenskapliga institutionen kommer tillsammans att driva två doktorandprojekt inom ramen för den nya forskarskolan vid Uppsala universitet – Campus Gotland. Doktoranden vid Konstvetenskapliga institutionen kommer att ha en inriktning mot kulturvård.

Doktorand inom tvärvetenskaplig doktorandskola i hållbar utveckling

Övningar i kroki

Vid institutionen ges kroki och teckning för studenter och anställdai Ritsalen, en teckningsverksamhet med ritmästare och teckningslärare. På grund av det rådande läget kan vi just nu inte undervisa i våra lokaler. Vi har därför skapat krokiövningar som går att göra på distans. Vi uppdaterar med nya övningar ungefär varannan vecka.

Croquis and drawing lessons during corona: Online exercises

Due to the current situation we can only provide remote croquis and drawing lessons. Students and staff can download exercises online and get feedback via e-mail. WE will publish new exercises about ev ery two weeks or so.

More on exercises and remote lessons