Konstvetenskapliga institutionen

Vi bedriver utbildning och forskning inom konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap. Läs i Uppsala, Visby eller på distans!

Flertal doktorander i kulturvård till ny tvärvetenskaplig forskarskola

Bild av vy med vita trähus och hustak.
Foto: Henning via Pixabay.

Dagens befintliga bebyggelse står inför stora utmaningar. Anpassning till ett förändrat klimat och minskad påverkan på klimatet är tillsammans med utmaningen att skapa socialt hållbara bebyggelsemiljöer står i fokus för den nyss startade forskarskolan ASSURE (Adaption of urban Space through SUstainable REgeneration). Utgångspunkten är att skapa hållbara städer genom varsam renovering och omvandling av befintliga byggnader, kvarter och stadsdelar. Resurseffektivitet, hänsyn till kulturvärden och behov hos de som lever och verkar i dessa miljöer är centrala aspekter att ta hänsyn till i denna omvandlingsprocess.
 
ASSURE, som finansieras av Formas, kommer att bestå av åtta doktorander varav två i ämnet Kulturvård vid Campus Gotland. Målet med forskarskolan är att bygga upp kunskap och kompetens om hållbara renoverings- och omvandlingsprocesser i en praktiknära forskningsmiljö. Kärnan i forskarskolan utgörs förutom av Kulturvård av: Avdelningarna för Byggnadsfysik och Installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola (projektledning), Enheten för Fastighetsvetenskap vid Malmö universitet samt Stadsutvecklingsenheten vid RISE, Resarch Institute of Sweden. Samverkan med praktiken säkerställs av det nätverk av privata aktörer och statliga myndigheter som följer och deltar i forskarskolans arbete.

Resestipendium till dig som läser på avancerad nivå

Abstract bild av gatunät med olika färger och gator i svart.
Abstract City Map, Linnae Malette via Publicdomaipictures. Bearbetad och beskuren.

Skriver du uppsats eller samlar du material till ditt examensarbete? Konstvetenskapliga institutionen utlyser härmed resestipendier till studenter i konstvetenskap, textilvetenskap eller kulturvård som är antagna på avancerad nivå (magister/master). Stipendiet finns att söka via institutionen, sista dag för ansökan är den 31 januari 2023.

Du kan söka medel för kostnader knutna till ditt examensarbete så som konferensavgift, resor, uppehälle eller forskningsmaterial exempelvis kopiering/fotografering av arkivmaterial.

Resestipendium (uppdatering 25-11-22)

Mer om resestipendiet

Undervisning i Ritsalen

Fotografi av Adam och Eva
Adam och Eva, 1898. Foto: Frank Eugene [Public domain].

Undervisning i kroki och teckning ges vid institutionen via vår ritmästare med verksamhet i Ritsalen på campus Engelska parken. Undervisningen är öppen för alla studenter och anställda på UU. Vi har anpassat oss efter rådande rekommendationer och kommer undervisa med hänsyn till dessa.

Vårterminens undervisning börjar igen den 16, 17 och 18 januari 2023 (v. 3).

Mer om Ritsalen

AI konstverket som fick pris

Stillbild av tv nyheter med tavla och pris.
Skärmavbild från inslaget i SVT Play.

Jan von Bonsdorff kommenterade i Kulturnyheterna på SVT Jason Allens omdiskuterade AI-genererade bild "Théâtre D'opéra Spatial”. Verket vann pris vid konstutställningen Colorado State Fair i september 2022. von Bonsdorff anser att den konstnärliga insatsen är stor trots användning av AI-stödda bildgeneratorer.

Inslaget i Kulturnyheterna sändes kl. 18:18 den 13 dec. men togs ner pga. tekniska problem, dock finns ett klipp med intervjun ur sändningen. Senare sändningar med förkortad version av nyheten kan ses via SVT Play (inslaget börjar 5:01 min in i programmet).

Tre tips om att spara energi i byggnader

Skärmavbild av youtubefilm där en persontalar till oss lutad mot en möbel framför en vägg i gammalt hus.
Prof. Tor Broström ger tre tips om att spara energi. Skärmavbild från Campus Gotlands webbnyheter.

Prof. Tor Broström ger tre tips kring hur man kan spara energi i byggnader. Han beskriver vad du kan göra hemma och vad du kan tänka på om du har eget hus eller egen lägenhet.

Tre tips om att spara energi i byggnader (via Campus Gotland)

Råd från forskare i MSB rapport om det civila försvaret

Vy över Visby ringmur, folk som går på gräs framför och i bakgrunden folk som går på murstenar.
Visby ringmur. Foto: Mikael Wallerstedt

Ett intensivt arbete för att bättre kunna skydda kulturarv i Sverige vid höjd beredskap eller krig har påbörjats under året. Hösten 2021 arbetade Mattias Legnér, professor i kulturvård, med en kunskapsöversikt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet. Översikten handlar om hur planeringen för kulturarvsskydd fungerade under andra världskriget, kalla kriget och senare. Den ger också rekommendationer om vad som bör göras utifrån den kunskap som kom fram. I MSB:s rapport Civilt försvar mot 2030 - mot ett totalförsvar i balans som just publicerats behandlas bl.a. problematiken med att skydda kulturarv vid höjd beredskap eller krig upp. Vissa åtgärder som föreslås där bygger på Legnérs översikt, som t.ex. förslaget att inrätta ett nationellt råd för kulturarvsfrågor och totalförsvar, och att MSB bör samverka med olika myndigheter inom kulturarvssektorn.

MSB:s pressmeddelande och rapport  

Mattias Legnérs kunskapsöversikt: Skydd av kulturarv: Kunskapsöversikt på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet

Sveriges kulturarv och krig

Flicka går nerför trappa i på ett museum
Skärmdump från artikeln "Hur kan Sveriges kulturarv bevaras i ett krig" på sidan för Folk och Försvar. Bilden beskuren.

Som del av Folk och Försvars artikelserie Gryningsläge: hur skulle ekonomin, kulturarven och miljön påverkas av ett krig i Sverige? publiceras artikeln Hur kan Sveriges kulturarv bevaras i krig? skriven av Mattias Legnér, prof. i kulturvård. Den behandlar hur Sveriges kulturarv bevaras i händelse av ett krig. Artikeln är en del i en serie om hur ekonomi, kulturarv och miljö påverkas i händelse av krig i Sverige. Artikelserien i sig tar avstamp ur dokumentären Gryningsläge – Sverige efter kriget, som handlar om krig, fred och återuppbyggnad.

Senast uppdaterad: 2023-01-30