Konstvetenskapliga institutionen

Vi bedriver utbildning och forskning inom konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap. Läs i Uppsala, Visby eller på distans!

Henrik Lindblad om användandet av kulturarvet och zombiekyrkor

Stor neonfärgad pil som pekar uppåt framför en kyrkobyggnad på natten.
Omslagsbild till Henrik Lindblads avhandling. Skärmavbild från uu.se.

Nyligen disputerade Henrik Linblad på avhandlingen "Kyrkliga kulturarv i en ny tid: Samlade studier och reflektioner". Han intervjuas om sitt avhandlingsämne och går djupare in på vikten av användandet och utvecklingen av kulturarvet... och zombiekyrkor.

Från levande kulturarv till zombiekyrkor

Utlysning: två dokorandtjänster i kulturvård

Vid landskapsbild med student som går på stig längs Visby ringmur, träd och buskar på en sidan.
Visby ringmur. Foto: Mikael Wallerstedt.

Vi lyser ut två doktorandtjänster i ämnet kulturvård inom forskarskolan ASSURE – Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration. ASSURE finansieras av Formas och bedrivs i samverkan med andra universitet och partners utanför universitetet och är tvärvetenskaplig. Inom doktorandprojektet anställs åtta doktorander, varav två i ämnet kulturvård. Anställningsort blir Visby vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Campus Gotland.

De två tjänsterna skiljer sig lite åt och beskrivs närmare i utlysningen:

Välkommen in med din ansökan!

Tre tips om att spara energi i byggnader

Skärmavbild av youtubefilm där en persontalar till oss lutad mot en möbel framför en vägg i gammalt hus.
Prof. Tor Broström ger tre tips om att spara energi. Skärmavbild från Campus Gotlands webbnyheter.

Prof. Tor Broström ger tre tips kring hur man kan spara energi i byggnader. Han beskriver vad du kan göra hemma och vad du kan tänka på om du har eget hus eller egen lägenhet.

Tre tips om att spara energi i byggnader (via Campus Gotland)

Råd från forskare i MSB rapport om det civila försvaret

Vy över Visby ringmur, folk som går på gräs framför och i bakgrunden folk som går på murstenar.
Visby ringmur. Foto: Mikael Wallerstedt

Ett intensivt arbete för att bättre kunna skydda kulturarv i Sverige vid höjd beredskap eller krig har påbörjats under året. Hösten 2021 arbetade Mattias Legnér, professor i kulturvård, med en kunskapsöversikt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet. Översikten handlar om hur planeringen för kulturarvsskydd fungerade under andra världskriget, kalla kriget och senare. Den ger också rekommendationer om vad som bör göras utifrån den kunskap som kom fram. I MSB:s rapport Civilt försvar mot 2030 - mot ett totalförsvar i balans som just publicerats behandlas bl.a. problematiken med att skydda kulturarv vid höjd beredskap eller krig upp. Vissa åtgärder som föreslås där bygger på Legnérs översikt, som t.ex. förslaget att inrätta ett nationellt råd för kulturarvsfrågor och totalförsvar, och att MSB bör samverka med olika myndigheter inom kulturarvssektorn.

MSB:s pressmeddelande och rapport  

Mattias Legnérs kunskapsöversikt: Skydd av kulturarv: Kunskapsöversikt på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet

Sveriges kulturarv i krig

Flicka går nerför trappa i på ett museum
Skärmdump från artikeln "Hur kan Sveriges kulturarv bevaras i ett krig" på sidan för Folk och Försvar. Bilden beskuren.

Som del av Folk och Försvars artikelserie Gryningsläge: hur skulle ekonomin, kulturarven och miljön påverkas av ett krig i Sverige? publiceras artikeln Hur kan Sveriges kulturarv bevaras i krig? skriven av Mattias Legnér, prof. i kulturvård. Den behandlar hur Sveriges kulturarv bevaras i händelse av ett krig. Artikeln är en del i en serie om hur ekonomi, kulturarv och miljö påverkas i händelse av krig i Sverige. Artikelserien i sig tar avstamp ur dokumentären Gryningsläge – Sverige efter kriget, som handlar om krig, fred och återuppbyggnad.

Undervisning i Ritsalen

Fotografi av Adam och Eva
Adam och Eva, 1898. Foto: Frank Eugene [Public domain].

Undervisning i kroki och teckning ges vid institutionen via vår ritmästare med verksamhet i Ritsalen på campus Engelska parken. Undervisningen är öppen för alla studenter och anställda på UU. Vi har anpassat oss efter rådande rekommendationer och kommer undervisa med hänsyn till dessa.

Vårterminens undervisning börjar igen den 16, 17 och 18 januari 2023 (v. 3).

Mer om Ritsalen

Senast uppdaterad: 2023-03-24