Konstvetenskapliga institutionen

Vi bedriver utbildning och forskning i konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap. Läs i Uppsala, Visby eller på distans.

Sveriges kulturarv och krig

Flicka går nerför trappa i på ett museum
Skärmdump från artikeln "Hur kan Sveriges kulturarv bevaras i ett krig" på sidan för Folk och Försvar. Bilden beskuren.

Som del av Folk och Försvars artikelserie Gryningsläge: hur skulle ekonomin, kulturarven och miljön påverkas av ett krig i Sverige? publiceras artikeln Hur kan Sveriges kulturarv bevaras i krig? skriven av Mattias Legnér, prof. i kulturvård. Den behandlar hur Sveriges kulturarv bevaras i händelse av ett krig. Artikeln är en del i en serie om hur ekonomi, kulturarv och miljö påverkas i händelse av krig i Sverige. Artikelserien i sig tar avstamp ur dokumentären Gryningsläge – Sverige efter kriget, som handlar om krig, fred och återuppbyggnad.

Konstvetaren Eva-Charlotta Mebius invald i Royal Historical Society

Porträttbild av kvinna i förgrunden, gata i bakgrunden.
Eva-Charlotta Mebius. Bild via Kungl. Vitterhetsakademien.

Eva-Charlotta Mebius, forskare i konstvetenskap och afilierad forskare vid Konstvetenskapliga institutionen, blev nyligen invald som Associate Fellow av The Royal Historical Society. Hon blir en av flera nya medlemmar under 2022. De nyvalda associerade kollegorna kommer från akademi och näringsliv och forskar eller arbetar inom områden så som arkiv, museer, radio och TV. Invalda blir de som vetenskapligt bidrar till historisk kunskap (historical knowledge).

Läs mer

Publikation om digital konst

Bokomslag
Boken "A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries Since 1975". Bild: Skärmavbild från sidan brill.com.

Anna Orrghen, docent i konstvetenskap vid Konstvetenskapliga institutionen, medverkar med ett kapitel om digital konst i Sverige i en ny antologi utgiven av Brill. A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries Since 1975 är den fjärde och avslutande delen i en serie om avant-gardets kulturhistoria i de Nordiska länderna under 1900-talet. Artikeln, “The Avant-Garde and the Computer Industry: Art and Technology Collaborations at Datasaab and IBM Sweden during the late 1960s throughout the 1990s”, är ett resultat av hennes forskningsprojekt Förhandlingskonst: Konstnärer, vetenskapsmän och tekniker i samproduktion, Sverige 1967–2009, finansierat av Vetenskapsrådet.

Läs mer om boken via Brill
 

Välkommen Elsa Bane, ny doktorand i kulturvård!

Porträttbild av kvinna med ljust hår
Elsa Bane. Foto: Privat.

Vi har äntligen fått forskarutbildning i ämnet kulturvård. I september detta år började vår första doktorand. I en intervju på vårt Instagramkonto @kulturvard berättar hon kort om sin bakgrund och sitt avhandlingsämne:

– Jag har tidigare läst etnologi och historia, och tog nyligen en masterexamen i kulturvård vid Campus Gotland. Mitt projekt är finansierat av energimyndigheten och heter ”Renoveringspraktiker i ödehus: Bättre förutsättningar för varsam energieffektivisering”. I det kommer jag att undersöka hur boende i före detta ödehus tänker kring och går tillväga i sina renoveringsarbeten. Fokus ligger på frågor som rör energianvändning, bevarande av kulturhistoriska värden, och hållbar konsumtion. Målet är att projektet skall mynna ut i konkreta strategier för långsiktigt hållbar återanvändning av ödehus.

Vi hälsar Elsa välkommen!

Vad tycker studenter om utbildningen? Vad gör våra alumner efter examen?

Studenter. Foto: Olle Wilson.
Studenter. Foto: Olle Wilson.

Ny fil dr. i konstvetenskap: Oskar Nordell

Två män sitter vid en kateder framför en stor whiteboard
Opponent Mattias Källström och Oskar Nordell i samtal under disputationen i Geijersalen. Foto: B-I Johansson.

Doktoranden Oskar Nordell disputerade nyligen i ämnet konstvetenskap på sin avhandling ”Arenaboom. En arkitekturstudie av idrottsarenor i Sverige under 2000-talets första decennier”. Avhandlingen finns tillgänglig via Actas webshop och i handeln.

Oskar Nordell intervjuas om arenor och avhandlingen i Sveriges Radio P4 Uppland i inslaget Konstvetare: Har gått inflation i arena-begreppet (sändes 15 aug. kl.11:30).

Elisa "Isse" Steenbergs stipendium till uppsats om servisglas

Pia Berglund poserr med stipendiet framför ett bord med blommor, i bakgrunden blå bild.
Pia Berglund vid stipendiemottagningen som hölls på institutionen den 18 aug. 2022. Foto. A. Tarazona.

Konstvetaren Pia Berglund har tilldelats Elisa "Isse" Steenbergs stipendium för uppsatsen "Det konstnärliga servisglaset: En kvalitativ och kvantitativ undersökning av servisglas från Orrefors – mellan 1960 och 1990".

Stipendiet delas årligen ut vid Konstvetenskapliga institutionen för vald studentuppsats på grund- eller avancerad nivå inom glas, design eller annan formgivning. Pia mottog stipendiet vid en mottagning på institutionen i augusti 2022.

Det konstnärliga servisglaset (DiVA)

Mer om Elisa "Isse" Steenberg stipendiet

Undervisning i Ritsalen

Fotografi av Adam och Eva
Adam och Eva, 1898. Foto: Frank Eugene [Public domain].

Undervisning i kroki och teckning ges vid institutionen via vår ritmästare med verksamhet i Ritsalen på campus Engelska parken. Undervisningen är öppen för alla studenter och anställda på UU. Vi har anpassat oss efter rådande rekommendationer och kommer undervisa med hänsyn till dessa.

Terminstart den 12 sept. 2022. Läs mer om tider och tillfällen 2022!

Största EU satsningen inom kultur och kreativa näringar

Skärmdump från starbilden för webbsidan nextrenaissance.eu. Föreställer ett ägg på gul/blå bakgrund.
Skärmdump från sidan för ICE konsortiet The Next Renaissance.

EU satsar på samarbeten inom kreativa näringar, en satsning som är en av de största som gjorts, enligt Christer Gustafsson, prof. i kulturvård som arbetar med ett konsortiet ICE – Innovation by Creative Economy.

Uppsala universitet ingår i ett större konsortium som har lämnat in en ansökan om att ansvara för en sk. KIC (Knowledge and Innovation Community) för kulturella och kreativa näringar. Prof. Christer Gustafsson arbetar med konsortiet ICE – Innovation by Creative Economy där ca 15 länder deltar. EU har aviserat att beslut om vilket konsortium som vinner utlysningen och har beräknats till midsommar.

Enligt Christer Gustafsson kommer utlysningarna att vara några av de största satsningarna som gjorts i EU. Området kultur och kreativa näringar (KKN) är ett område som ligger i tiden och som det talas mycket om just nu. I förlängningen handlar satsningarna om utvecklingen mot ett hållbart samhålle som kommer att ge synergieffekter och skapa nya förutsättningar inom ett flertal områden.

Läs hela intervjun

Art and War – Seminarier på tema konst i krig och konflikt

Bild på människor sittandes vid en bilddkärm där det visas en powerpoint presentation.
Från seminairet den 6 september på Universitetshuset.

Den 6 september 2022 hölls ett seminarium på tema konst i krig och konflikt, ett ämne som just nu är högst aktuellt. Vi fick höra om Spanska inbördeskriget och vad som hände med konstverk och samlingar från Pradomuseet och från Katalonien, hur konflikter drabbat och drabbar kulturarv i Irak, vad som hände med konsten på Louvren under andra världskriget samt UNESCOS planer för skydd av konstverk och kulturarv under krig och konflikt. Programmet var ett samarrangemang tillsammans med Spanska Ambassaden i Stockholm, Republiken Iraks Ambassad i Stockholm, Instituto Cervantes Stockholm, UNESCO och Nationalmuseum.

På kvällen samma dag genomfördes ett längre program på Nationalmuseum. Föreläsningarna går att lyssna på via Spanska ambassadens kanal på Youtube. Föreläsningarna hålls på engelska.

Bilden av Ryssland

Skärmvabild från artikelsida till arikel i tidskriften Baltic Worlds. Retrobild av Röda torget i uppslag ur tidskriften..
Skärmavbild ur Baltic Worlds (BW 2022:1-2, pp 72-89).

Forskning inom konstvetenskap täcker breda fält och områden. Docent Margareta Tillberg, forskare och universitetslektor, skriver om visuell kultur, konst och design i Ryssland i två artiklar som publicerades under sommaren 2022.

I artikeln “Not Art but Life”: 360° Vision Practised by the Egyptian Sphinxes in the Capital of Russia" i MOMus katalog "Organic Art. The Avant-Garde in Petrograd” visas de nya brutala makthavarna på 1920-talet och utvecklingen av en stormakt ur konstnärers perspektiv.

I tidskriften Baltic Worlds visas hur den svenska delegationen och några av deras ryska kolleger upplevde världskongressen "Congress of the International Council of Societies of Industrial Design (ICSID)" i Moskva 1975 i artikeln "But we refused to be scared into silence: Swedish Designers’ Cold War Visit to ICISD ’75 Moscow".

Mattias Legnér om kulturarv i krig

Bild ur film på MAttias Legnér.
Stillbild ur den filmade intervjun med Mattias Legnér.

Mattias Legnér, prof. i kulturvård och expert på kulturarv i krig och konflikt, intervjuas i en film av Uppsala universitet om kulturarv i krig. Han beskriver hur vi påverkas av krig och om vad som händer med kulturarven under kriget i Ukraina, hur ett land och dess befolkning drabbas när kulturarv förstörs.

Läs artikel och se filmen (via UU och Youtube)

Bilden av Vladimir Putin

Skärmavbild på artikelsida i Dagens ETC
Skärmavbild på artikelsida i Dagens ETC.

Hur framställs Putin i media i ord och bild? Vilket bildspråk används i propagandan?

Johan Eriksson, konstvetare som forskar i visuell retorik och propaganda, berättar om bilden av den ryske presidenten i en intervju för tidningen Dagens ETC. Putin är inte den enda som kurerar bilden av sig själv i media, flera världsledare och politiker har gjort och gör detsamma. Bilder av politiker som förmedlar handlingskraft och makt har långa historiska rötter.

Dagens ETC – ”Forskaren: Putins hånade bilder avslöjar hans fascism”

Kulturarv och kriget i Ukraina

Skärmdump från artikelsida i SvD med monument framför brinannde bakgrund, Ukraina
Skärmdump från artikeln i SvD.

Mattias Legnér, prof. i kulturvård, figurerar i media med anledning av kriget i Ukraina. Han uttalar sig om hur kriget påverkar kulturarven. Läs och hör intervjuerna nedan (från mars 2022).

P1 Kultur, Sveriges Radio  – ”Kriget i Ukraina väcker personliga minnen från tidigare ryska ockupationer” (inslaget börjar 13:05 minuter in i programmet)

Under Strecket, Svenska Dagbladet – ”Kulturarvet i Ukraina mer utsatt än någonsin”

Omvärld och insikt, Riksantikvarieämbetet – ”Kulturarvet tenderar att politiseras allt mer i konflikter”

Sveriges Radio, Kulturnytt P1 – Maidanmuseet i stor fara om Kiev invaderas

Sveriges Radio P4 Gotland – Professorn: Kulturarvssektorn bör bygga upp en bättre beredskap

Sveriges Radio, Vetenskapsradion Historia, P1 – Slagen om Kiev 1941 och 2022
Om monument, kulturarv och boken Värden att värna (inslaget ca 21:30 min in i programmet).

Nyheter om detta läggs även ut i våra sociala medier, länkar finns nederst på sidan.

Senast uppdaterad: 2022-10-04