Forskarutbildning

Efter examen på masternivå, kan du som vill gå vidare inom ämnet konstvetenskap söka till vår forskarutbildning. Utlysningar läggs ut på denna sida, mer information kan du få via Historisk-filosofiska fakulteten eller genom att kontakta oss.

Forskarutbildning vid Historisk-filosofiska fakulteten

Vid Historisk-filosofiska fakulteten kan du gå forskarutbildning inom ett flertal ämnen. Vid institutionen finns ämnena konstvetenskap och textilvetenskap samt kulturvård genom Forskarskolan. Under länken nedan finns mer information och utbildningen vid fakulteten, dit ämnena hör hemma.

Forskarutbildning vid Hist.fil.-fakulteten


Riktlinjer och kvalitetsstrategi

Fakultetsnämnden antog 150414 nya riktlinjer för utbildning på forskarnivå, samt en kvalitetsstrategi för utbildning på forskarnivå.


För dig som vill doktorera

Uppsala universitet har information till blivande forskare på sin webbsida med länksamling, fakultetsinformation samt ansökningsblanketter, se inforutan till höger och länken ovan.


För dig som är doktorand

För doktorander vid Uppsala universitet finns mer information kring utbildning, disputation och finansiering samt aktuellt schema, events och program på interna webbplatsen Medarbetarportalen eller via universitetets huvudsida.


Forskning vid institutionen

Inom vilka områden forskas det vid institutionen och i ämnet konstvetenskap?


Högre seminariet

Forskarutbildningen avser utöver doktorandernas utbildning även det Högre seminariet. Här hålls seminarier inom ämnet konstvetenskap, doktorander och forskare presenterar avhandlingskapitel, lägger fram papers och diskuterar forskning.

Du som doktorand träffar även lärarkollegiet, andra forskare inom ämnet eller vid institutionen såväl som närliggande ämnesområden och forskare från andra högskolor och universitet. Högre seminariet bjuder även in till gästföreläsningar, workshops, träffar och evenemang.


Tidigare forskningsnoder

Konstvetenskapen var medarrangör av tre av fakultetens forskningsnoder. Dessa drevs vid fakulteten fram till slutet på år 2018.

Senast uppdaterad: 2021-06-03