Forskarutbildning

Efter examen på masternivå, kan du som vill gå vidare inom ämnet konstvetenskap söka till vår forskarutbildning. Utlysningar läggs ut på denna sida, mer information kan du få via Historisk-filosofiska fakulteten eller genom att kontakta oss.

Forskarutbildning vid Historisk-filosofiska fakulteten

Vid Konstvetenskapliga institutionen bedrivs utbildning på forskarnivå inom ämnena konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap. Här hittar du information om forskarutbildningen vid Hist.fil.-fakulteten samt om varje ämnesområde.

Forskarutbilning vid fakulteten


Riktlinjer och kvalitetsstrategi

Fakultetsnämnden antog 2015-04-14 nya riktlinjer för utbildning på forskarnivå, samt en kvalitetsstrategi för utbildning på forskarnivå.

Studieplaner

Studieplaner för ämnena konstvetenskap, textilvetenskap och kulturvård.


För dig som vill doktorera

Uppsala universitet har information till blivande forskare på sin webbsida med länksamling, fakultetsinformation samt ansökningsblanketter, se inforutan till höger och länken ovan.


För dig som är doktorand

För doktorander vid Uppsala universitet finns mer information kring utbildning, disputation och finansiering samt aktuellt schema, events och program på interna webbplatsen Medarbetarportalen eller via universitetets huvudsida.


Högre seminariet (HS)

Forskarutbildningen avser utöver doktorandernas utbildning även det Högre seminariet. Här hålls främst interna seminarier inom våra ämnen. Doktorander och forskare presenterar avhandlingskapitel, lägger fram papers och diskuterar forskning. Som doktorand träffar du lärarkollegiet, andra forskare inom ämnet vid institutionen såväl som forskare inom närliggande ämnesområden och ibland forskare från andra högskolor och universitet.

Information och schema för HS skickas ut inför terminsstart via studierektor för forskarutbildningen. Frågor besvaras av anna.orrghen@konstvet.uu.se (konstvetenskap), anna.karlstrom@konstvet.uu.se (kulturvård) samt cecilia.aneer@konstvet.uu.se (textilvetenskap).


Tidigare forskningsnoder

Konstvetenskapen var medarrangör av tre av fakultetens forskningsnoder. Dessa drevs vid fakulteten fram till slutet på år 2018.

Senast uppdaterad: 2023-01-11