Vad forskar vi om?

Konsvetenskapliga institutionen bedriver forskning inom ett brett fält i ämnena konstvetenskap, textilvetenskap och kulturvård. Där ingår t ex. förmodernitet, arkitektur, ikonografi, samtidskonst, kulturvård, kulturarv, textilhistoria och mycket mer.

Skeppet Vasas skulpturer

Institutionens nära samarbete med Vasamuseet fortsätter och konstvetaren Johan Eriksson har bidragit till den nya utställningen ”Vasa på nära håll” och den tillhörande publikationen ”Skulpturerna på Vasa. En berättelse om makt”. Studenter från Masterprogrammet i digital konstvetenskap och Den tidigmoderna forskningsnoden (Early Modern Cultural History) har även bidragit till nya forskningsrön som ligger till grund för både utställningen och boken.

Utställningen "Vasa på nära håll"

För mer information kontakta Johan.Eriksson@konstvet.uu.se.

Omslagsbild boken Skulpturerna på Vasa. Skärmavbild.
Omslaget till boken Skulpturerna på Vasa. Skärmavbild.

Projekt om klimatstyrning

Bild på öppna dörrar på rad. Illustrationsbild.
Hur påverkar inomhusklimatet äldre byggnader?

Projektet Smart styrning: nya metoder för klimatstyrning och konsekvensbedömningar är ett nytt projekt inom kulturvård som fokuserar på ett system för bevarande av äldre byggnader. Forskarna vill utveckla praktiskt användbara metoder för konsekvensbedömning av energirelaterade anpassningsåtgärder som också tar hänsyn till klimatförändringar och förändrade komfortkrav. Genom att använda sig av denna metod vill de använda nya smarta styrstrategier för att styra inneklimatet i olika typer av byggnader. Projektet genomförs i samverkan med Fraunhoferinstitutet, Tekniska Högskolan i Trondheim samt Norsk Institutt för Kulturminnesforskning.

Smart styrning: nya metoder för klimatstyrning och konsekvensbedömningar

Senast uppdaterad: 2022-03-31