Vad forskar vi om?

Konsvetenskapliga institutionen bedriver forskning inom ett brett fält i ämnena konstvetenskap, textilvetenskap och kulturvård. Där ingår t ex. förmodernitet, arkitektur, ikonografi, samtidskonst, kulturvård, kulturarv, textilhistoria och mycket mer.

Senast uppdaterad: 2022-10-28