Disputation: Självsyn och världsbild i tecknade serier – Visuella livsberättelser av Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och Joakim Pirinen

  • Datum: –13.00
  • Plats: Även via Zoom, länk erhålles vid anmälan. Thunbergsvägen 3C, Uppsala
  • Doktorand: Kristina Arnerud Mejhammar
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Azul Tarazona, kommunikatör
  • Disputation

Kristina Arnerud Mejhammar försvarar sin avhandling i konstvetenskap. Opponent är prof. Max Liljefors, Lunds universitet.

Avhandlingen har titeln "Självsyn och världsbild i tecknade serier – Visuella livsberättelser av Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och Joakim Pirinen".

Förhandsanmälan till endera närvaro på plats eller via Zoom skickas till institutionens kommunikatör.

OBS! Pga. pågående restriktioner kommer enbart 40 personer att rymmas i disputationssalen, men vi kommer sända disputationen via Zoom. Zoomlänk skickas till anmälda.

Abstract