FFKK – Daniel Leviathan: Att bygga judiskt i Sverige: synagogor, församlingar och arkitekter

  • Datum: –16.00
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Daniel Leviathan, doktorand, Lunds universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven (FFKK) vid Konstvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Azul Tarazona, kommunikatör
  • Seminarium

Aspekter på synagogorna i Sverige under 1800- och 1900-talet.

Med invandringen av judar till Sverige på slutet av 1700-talet kom även uppförandet av de första synagogorna i landet. Under 1800-talet och in i sekelskiftet kom en rad imponerande synagogor att byggas av de judiska församlingarna runt om i landet, i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Karlstad och i Malmö. Vad kan dessa synagogors utseende och geografiska placering berätta för oss om församlingarna som byggde dem, och hur spelar valet av arkitekt in i det hela? Vad kan dessa aspekter berätta för oss om relationen mellan minoritet och majoritet i Sverige på 1800-talet och tidigt 1900-tal?