FFKK – Temadag: Aktuell forskning om föremål i kyrkorummet

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus Sydney Alrutz-salen (rum 13:026), Blåsenhus, Uppsala universitet.
  • Föreläsare: Medverkande: Terese Zachrisson, Magnus Green, Lena Johannesson, Lena Liepe, Carina Jacobsson, Ingela Wahlberg.
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven (FFKK) vid Konstvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Azul Tarazona, kommunikatör
  • Temadag

Tvärvetenskaplig temadag om aktuell forskning om föremål i kyrkorummet.

Föreläsningar på tema:

”Så woro the doch döde träklabbar”. Helighet och materialitet i det tidigmoderna kyrkorummet – FD Terese Zachrisson, forskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Djävulen i järnet. Hädiska drag i ortodoxins gravkonst – Professor em. Lena Johannesson, Stockholm.

Morden i katedralen, Jungfru Marie psaltares brödraskap och det flandriska altarskåpet i Strängnäs domkyrka – Docent Carina Jacobsson, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Mässingsföremål i kyrkorummet – Magnus Green, antikvarie inom Svenska kyrkan.

Birgittinska textilier med spår av profana interiörer och kyrkliga utsmyckningar – nya upptäckter bland redan kända föremål – Ingela Wahlberg, doktorand i textilvetenskap, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Konservatorsaspekter.

Kartläggning av religion i vardagen – Medeltida helgonkult i Sverige och Finland. Professor Lena Liepe, Avd. för konst- och bildvetenskap, Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitetet, Växjö.

Avslutande diskussion.

Lokal: Sydney Alrutz-salen (rum 13:026), Blåsenhus, se karta https://link.mazemap.com/iyZerSmm

Anmälan till ffkk@konstvet.uu.se senast den 28 oktober. Bindande anmälan till lunch, vänligen ange ev. behov av specialkost.