FFKK – Carl-Johan Ivarsson och Henrik Olsson: Väckelsens hus i Värmland

  • Datum: –16.00
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Carl-Johan Ivarsson, Henrik Olsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven (FFKK) vid Konstvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Azul Tarazona, kommunikatör
  • Seminarium

Höstens andra seminarium via Zoom. Denna gång på tema Väckelsens hus.

Carl-Johan Ivarsson och Henrik Olsson utkom 2021 med boken ”Väckelsens hus i Värmland” (Votum Förlag). Där är mer än 700 hus som använts av låg- och frikyrkliga rörelser i Värmland dokumenterade. Denna föreläsning kommer att fokusera på husen ur ett arkitektur- och konsthistoriskt perspektiv. Missionshusen är älskade hus som samtidigt kallats ”en av de mest svåruthärdliga förvillelserna inom svensk arkitekturhistoria”. Hur kan detta komma sig?