Digital lunchvisning på tema Fredrik Helander och platsens betydelse

  • Datum: –12.15
  • Plats: Digitalt via Facebook event, se länk
  • Föreläsare: Oscar Norell, fil. dr. i konstvetenskap; Andreas Åkerlind, Uppsala konstmuseum
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Konstmuseum
  • Kontaktperson: Azul Tarazona, kommunikatör
  • Visning

Visning av verket "Slagfält, Uppsala, Studenternas IP" av Fredrik Helander ur samlingarna på Uppsala konstmuseum.

Uppsala konstmuseum arrangerar lunchvisning med Andreas Åkerlind och Oscar Nordell, fil. dr. i konstvetenskap på tema "Fredrik Helander och platsens betydelse" om verket "Slagfält, Uppsala, Studenternas IP" av Fredrik Helander från 2008. Verket ingår i konstmuseets samlingar.

Om verket

Facebook event

 

Foto: Uppsala Konstmuseum.

 

Foto på konstverk som visar en stadsbild.