Exkursion till Gävle

  • Datum: –16.30
  • Plats: Gävle Heliga Trefaldighets kyrka, Kyrkogatan 1
  • Föreläsare: Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven (FFKK) vid Konstvetenskapliga institutionen.
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven (FFKK) vid Konstvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Azul Tarazona, kommunikatör
  • Temadag

Exkursion till kyrkor i Gävle. Heldag.

Torsdagen den 8 juni 2023 välkomnar FFKK till en studiedag och kyrkvandring i Gävle under ledning av Jakob Lindblad och Hedvig Brander Jonsson. 

 

Program

kl. 11.00           Samlas vi vid Heliga Trefaldighets kyrka, Kyrkogatan 1, där vi kommer att studera byggnaden men främst den monumentala altaruppsatsen och dito predikstolen av Ewerdt Friis från omkring 1660.

kl. 12.00           Lunchpaus.

kl. 13.30           Samling vid Sankt Pauli katolska kyrka, Södra Rådmansgatan 7, ritad av Derek Lewis och invigd 2003.

kl. 14.30           Samling vid Staffans kyrka, Staffansplan 1, i stadsdelen Brynäs, ritad av Knut Nordenskjöld och invigd 1932.  Vi skall studera kyrkan som exempel på arkitektur från 1930-talet, men också senare förändringar av den, liksom dess inventarier.

kl. 15.30           Vandring mot Centralstationen.

Tiderna är preliminära. Varje deltagare svarar själv för resa, förflyttningar och måltid. Det finns gott om matställen utefter vägen. Studiedagen börjar och slutar vid Centralstationen och en rad intressanta byggnader som berättar om Gävles rika kyrkliga historia kommer att uppmärksammas exteriört under vandringen. Möjligt att ansluta vid utsatt tid och plats.

Anmälan om deltagande görs till ffkk@konstvet.uu.se

Väl mött i Gävle!