Almedalen: Spelberoende under tider med lågkonjunktur

  • Datum: –10.30
  • Plats: Campus Gotland B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B24"
  • Föreläsare: Mathias Hallberg, Uppsala universitet samt Fred Nyberg, Uppsala universitet, Mikael Malm, FHM, Sara Lindholm-Larsson och Mia Sundelin, SKR
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Mathias Hallberg
  • Telefon: 0707270232
  • Seminarium

I Sverige har cirka 3–4 procent av befolkningen i åldrarna 16–84 år har någon grad av spelproblem. Insikt om samband mellan spelberoende och psykisk ohälsa har rapporterats. Nyligen har risker i samband med lågkonjunktur aktualiserats.