FFKK – Brand och brandskydd i kyrkor och byggnadsminnen 1990-2020

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65473957287
  • Föreläsare: Susanna Carlsten, doktorand, kulturvård campus Gotland
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven (FFKK) vid Konstvetenskapliga inst. UU
  • Kontaktperson: Azul Tarazona
  • Seminarium

Doktoranden i kulturvård Susanna Carlsten presenterar sitt avhandlingsarbete om kyrkobränder och bränder i kulturmiljöer.

Presentationen utgår från Susanna Carlstens pågående avhandlingsarbete om bränder i kulturmiljöer. Avhandlingen har ett antikvariskt perspektiv på frågorna och syftar till att skapa djupare förståelse för hur brand och risken för brand påverkar kulturmiljöer, värderingsprinciper och bevarandepraktiker. Under presentationen läggs ett särskilt fokus på bränder i kyrkobyggnader. Vad vet vi om dem och vilka lärdomar kan vi dra?

Susanna Carlsten är doktorand i kulturvård vid Uppsala universitet och har under de senaste åren även medverkat i forskningsprojekt om brandskydd och katastrofberedskap.

Föredraget ges via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65473957287 Ingen föramnälan behövs.

Välkommen!