Samtal och filmvisning om kulturarv, bostäder och boende

Det finns fullt av utmaningar och samtidigt möjligheter med etablerade och tilltänkta bostäder och boendemiljöer i både urbana och rurala områden.

Utmaningarna kan ligga i att skapa en mer hållbar bostadsmarknad eller utveckla bostäder med hållbar energiomställning. Under "Samtal om…kulturarv, bostäder och boende" kommer bland annat denna typen av frågor behandlas; hur ska vi bo, vilka kulturvärden behöver vi beskydda och hur, vilka aktörer har företräde för att forma boendemiljöer och till vilket pris? Är det möjligt att utveckla städer och välmående rurala miljöer på hållbara sätt?

"Samtal om... kulturarv, bostäder och boende" börjar med filmvisning av filmen ”Push” av Fredrik Gertten. Sedan följer ett samtal mellan Gubb Marit Stigson, Petra Eriksson och Alexander Kalyukin, vilket leds av Anna Karlström.

Gubb Marit Stigson är doktorand inom kulturgeografi och energiomställning vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Marits forskning omfattar bland annat hållbar energiomställning och samhällsplanering på Gotland. 

Petra Eriksson är forskare inom kulturvård vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Petras forskning omfattar bland annat energieffektivisering av byggnadsbestånd och det byggda kulturarvets värden. 

Alexander Kalyukin är forskare inom kulturgeografi vid Malmö Universitet. Alexanders forskning omfattar bland annat urban utveckling och samhällsplanering. 

Så här skriver Folkets bio om filmen Push:

”I städer över hela världen ser man att boendekostnaderna ökar kraftigt. Mycket mer än inkomsterna. Det har uppstått en ny typ av hyresvärd som inte vill synas, städer där det inte längre går att bo och en växande kris som påverkar oss alla. Det handlar inte om gentrifiering, det här är ett monster av en helt annan sort.
Regissören Fredrik Gertten följer FN:s rapportör i bostadsfrågor, Leilani Farha, i hennes arbete samt intervjuar sociologiprofessorn Saskia Sassen, nationalekonomen Joseph Stiglitz och författaren Roberto Saviano. En dokumentär om den nya, obeboeliga staden.”
Mer info om filmen Push: https://www.pushthefilm.com/

Detta tema kommer att diskuteras på Folkets Bio Betty den 28 november, kl. 16.00-19.00. Fri entré. Vi bjuder på förfriskningar och fika!

Det är ett arrangemang organiserat av Uppsala universitets forskningsforum SuHRF (Sustainable Heritage Research Forum).

Varmt välkomna!

KONTAKTPERSONER:
Anna Karlström (anna.karlstrom@konstvet.uu.se) och Gurbet Peker (gurbet.peker@etnologi.uu.se).

Evenemanget på Facebook.