Påminnelse: Workshop – Energieffektivisering i villabebyggelse (Örebro)

  • Datum: –19.30
  • Plats: Gamla skolan, Rynninge Torsvägen 5, 703 65 Örebro
  • Föreläsare: Petra Eriksson, Sandra Såger, Jelrik Hupkes, Uppsala universitet Campus Gotland; Kicki Söderback, Erica Ek, Thomas Giege, Örebro kommun
  • Webbsida
  • Arrangör: Örebro kommun och ämnet kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland
  • Kontaktperson: Sandra Såger
  • Workshop

Workshop och presentation av forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Spara och bevara.

Workshop i samarbete mellan Örebro kommun och Uppsala universitet, Campus Gotland. Detta är en del av ett forskningsprojekt som drivs av Uppsala universitet och syftar till att undersöka energieffektivisering i villabebyggelse mellan 1910–1970-tal.

Forskningsprojektet genomförde under förra året inventeringar och intervjuer i området. Under workshopen kommer vi att göra en kort presentation av resultat från studien så här långt i projektet.

Workshop

-  Presentation av forskningsprojektet
-  Presentation om energieffektivisering
-  Presentation om kulturmiljöarbete
-  Diskussion i mindre grupper angående Gamla skolan i Rynninge: bebyggelsen, kvaliteter samt energieffektiviseringsåtgärder
-  Sammanfattning av diskussionen
-  Vi bjuder på smörgås och kaffe

Föranmälan

Det finns begränsat antal platser till Workshopen, så säkra din plats genom att
anmäla dig till sandra.sager@konstvet.uu.se senast 1 december 2023.

Forskningsprojektet är finansierat av Spara och bevara - Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Mer om projektet via Spara och bevara.

Program för workshop

17.30    Presentation om forskningsprojektet och workshopens upplägg
Petra Eriksson adjunkt i kulturvård och Sandra Såger forskningsassistent, Uppsala universitet Campus Gotland

A Changing Utopia – masteruppsats med Rynninge som case
Jelrik Hupkes, forskningsassistent, Uppsala universitet Campus Gotland

Presentation av kommunens kulturmiljöinventering
Kicki Söderback, stadsbyggnadsantikvarie; Erica Ek, stadsantikvarie, Örebro kommun

18.00    Diskussion 1 – Kvaliteter i villorna: Sammanfattning
Moderator: Petra Eriksson, Sandra Såger, Jelrik Hupkes

18.30    Fikapaus

18.50    Presentation om energieffektivisering, energi och klimatrådgivning
Thomas Giege, energi- och klimatrådgivare, Örebro kommun

19.00    Diskussion 2 – Energieffektivisering: Sammanfattning av diskussion 2
Moderator: Petra Eriksson, Sandra Såger, Jelrik Hupkes

19.30    Avslutning