Påminnelse: Workshop – Energieffektivisering i villabebyggelse (Karlstad)

  • Datum: –19.30
  • Plats: Värmlands museum, Karlstad Sandgrundsudden, 651 08 Karlsta
  • Föreläsare: Petra Eriksson, Sandra Såger, Jelrik Hupkes, Uppsala universitet Campus Gotland; Monica Björklund, Lena Thor, Jenny Brantestad, Värmlands museum; Emma Mattsson, Rita Nielsen, Sören Blomqvist, Karlstads kommun
  • Webbsida
  • Arrangör: Värmlands museum, Karlstads kommun och ämnet kulturvård, Uppsala universitet Campus Gotland.
  • Kontaktperson: Sandra Såger
  • Workshop

Workshop och presentation av forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Spara och bevara.

Workshop i samarbete mellan Värmlands museum, Karlstads kommun och Uppsala universitet, Campus Gotland. Detta är en del av ett forskningsprojekt som drivs av Uppsala universitet och syftar till att undersöka energieffektivisering i villabebyggelse mellan 1910–1970-tal.

Forskningsprojektet genomförde under förra året inventeringar och intervjuer i området. Under workshopen kommer vi att göra en kort presentation av resultat från studien så här långt i projektet.

Workshop

-  Presentation av forskningsprojektet
-  Presentation om energieffektivisering
-  Presentation om kulturmiljöarbete
-  Diskussion i mindre grupper angående bebyggelsen, kvaliteter samt energieffektiviseringsåtgärder
-  Sammanfattning av diskussionen
-  Vi bjuder på smörgås och kaffe

Föranmälan

Det finns begränsat antal platser till workshopen, så säkra din plats genom att
anmäla dig till sandra.sager@konstvet.uu.se senast 1 december 2023.

Forskningsprojektet är finansierat av Spara och bevara – Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Mer om
projektet via Spara och bevara.

Program

17.30   Värmlands museum hälsar välkomna
Monica Björklund, Lena Thor, Jenny Brantestad, byggnadsantikvarier, Värmlands museum

Presentation om forskningsprojektet och workshopens upplägg
Petra Eriksson, adjunkt i kulturvård och Sandra Såger, forskningsassistent, Uppsala universitet Campus Gotland

Presentation av kommunens kulturmiljöprogram
Emma Mattsson, antikvarie, Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun

18.00   Diskussion 1 – Kvaliteter i villorna: Sammanfattning
Moderator: Petra Eriksson, Sandra Såger, Je/rik Hupkes forskningsassistet

18.30   Fikapaus

18.50   Presentation om energieffektivisering, energi och klimatrådgivning
Rita Nielsen, Sören Blomqvist, energi och klimatrådgivare, Karlstads kommun

19.00   Diskussion 2 – Energieffektivisering: Sammanfattning av diskussion 2
Moderator: Petra Eriksson, Sandra Såger och Jelrik Hupkes

19.30   Avslutning