Gräv djupt i detaljerna – Kläder från Vasa analyserade på Kulturarvslaboratoriet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Observatorieparken Gamla Observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8A, seminarierum Cassiopeia
  • Föreläsare: Anna Silwerulv – Dräkt- och textilhistoriker på Vasamuseet i Stockholm. Sara Norrehed – Doktor i organisk kemi, Utredare heritage science på Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratoriet i Visby.
  • Arrangör: Uppsala Technical Humanities Network och CIRCUS
  • Kontaktperson: Britt-Inger Johansson
  • Seminarium

Under utgrävningarna av skeppet Vasa från 1628 hittades omkring 12 000 fragment av textil och läder från kläder och skor från besättningens packning och de kläder som bars av de som omkom när skeppet sjönk. Fynden låg länge orörda i magasin men sedan 2017 pågår arbetet med att dokumentera, analysera och rekonstruera föremålen för att lägga grunden för vidare forskning.

2019 blev Anna Silwerulv antagen som gästkollega vid RAÄs Kulturarvslabbratoriet i Visby för att få hjälp att undersöka vilka naturvetenskapliga analysmetoder som kan vara användbara för att studera föremålen. Sara Norrehed och Marei Hacke på laboratoriet har handlett och hjälpt till med analyser av fibrer, material och färg med hjälp av olika optiska mikroskop, SEM, XRF, MBI och FTIR.

Anna Silwerulv är specialiserad på studier av marinarkeologiska textilfynd och ansvarar för forskningen kring fynden av kläder och skor från skeppet Vasa från 1628. Hennes forskningsintresse rör främst olika aspekter av textil och klädedräkt från tidigmodern tid, praktisk kunskap och tvärvetenskapliga metoder.

Sara kommer berätta om Kulturarvslaboratoriet och hur de jobbar med Gästkollegeprojekt och Anna kommer att prata om sina erfarenheter som gästkollega och presentera resultat av analyserna av Vasafynden.

Anmälan: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/8863281
Sista registreringsdagen: 19 februari

Seminariet hålls på engelska om önskemål finns, annars hålls det på svenska.