FFKK: Christofer Lundgren: Domkyrkoberget i Strängnäs – kontinuitet och förändring

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64088864762
  • Föreläsare: Christofer Lundgren, domprost, Svenska kyrkan
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven (FFKK) vid Konstvetenskapliga inst. UU
  • Kontaktperson: Azul Tarazona
  • Seminarium

Återkoppling kring projektet om utvecklingen av Domkyrkoberget.

Sedan 2012 pågår ett arbete med utveckling av Domkyrkoberget i Strängnäs. Domkyrko-församlingen, Statens Fastighetsverk, Strängnäs stad, Strängnäs stift, Kungliga biblioteket samt Stiftelsen Europaskolan vill skapa en mötesplats runt domkyrkan och möta upp framtida behov. Även nya byggnader har diskuterats. En internationell arkitekttävling genomfördes 2017–2020. Innan den slutfördes presenterade styrgruppens ordförande domprost Christofer Lundgren projektet för FFKK 2018. Vad har hänt sedan dess? Vilka överväganden har varit vägledande och vilka insikter har vunnits?

Ingen föranmälan behövs.