FFKK: Exkursion till kyrkor i centrala Stockholm

  • Datum: –17.00
  • Plats: Stockholm
  • Föreläsare: FFKK
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för forskning om de kyrkliga kulturarven (FFKK) vid Konstvetenskapliga inst. UU
  • Kontaktperson: Azul Tarazona
  • Temadag

Vi planerar besök tillsammans i Jakobs kyrka, S:ta Eugenia och S:t Göran. Ytterliga info meddelas inför exkursionen.