Högre seminariet i Kulturvård: Elsa Bane – Uninhabited Domestic Buildings – Potentials and barriers for increased utilization

  • Datum:
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66169800490 och Campus Gotland, sal E48.
  • Föreläsare: Elsa Bane, doktorand.
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Elsa Bane
  • Seminarium

Avhandlingstext.

Denna första artikel i Elsas kommande avhandling belyser problematiken kring obebodda hus (s.k.  ”ödehus”) i Sverige, de kulturella och materiella resurser som kan ses i detta husbestånd, samt hinder och potential för deras tillvaratagande.

Texter är tillgängliga tio dagar före seminariet och kan erhållas genom att maila presentatören.