Högre seminariet i Kulturvård: Anna Donarelli, Winnie Westerlund – Kulturvårdsforskning inom hållbart stadsbyggande

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66169800490 och Campus Gotland, sal E48.
  • Föreläsare: Anna Donarelli, doktorand; Winnie Westerlund, doktorand.
  • Webbsida
  • Arrangör: Högre seminariet, Kulturvård
  • Kontaktperson: Anna Donarelli, Winnie Westerlund
  • Seminarium

Avhandlingsabstracts

Winnie och Anna presenterar sina respektive forskningsprojekt inom ramen för den praktiknära forskarskolan ASSURE (Adaption of Urban Space through Sustainable Regeneration).

Texter är tillgängliga tio dagar före seminariet och kan erhållas genom att maila presentatören.