Högre seminariet i Kulturvård: Charlotte Mårland

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66169800490 och Campus Gotland, sal E48.
  • Föreläsare: Charlotte Mårland, doktorand
  • Webbsida
  • Arrangör: Högre seminariet, Kulturvård
  • Kontaktperson: Charlotte Mårland
  • Seminarium

Avhandlinsgtext

Texter är tillgängliga tio dagar före seminariet och kan erhållas genom att maila presentatören.