Högre seminariet i Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Lokal: 2-0023
  • Föreläsare: Britt-Inger Johansson, prof. i konstvetenskap
  • Webbsida
  • Arrangör: Högre seminariet, Konstvetenskap
  • Kontaktperson: Britt-Inger Johansson
  • Seminarium

Projektpresentation

Britt-Inger Johansson, presenterar ett nytt forskningsprojekt om samiska inslag i Luleå stifts kyrkor. Textunderlag rekvireras från britt-inger.johansson@konstvet.uu.se, en vecka i förväg.