Högre seminariet i Konstvetenskap: Oskar Nordell

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Lokal: 22-1009
  • Föreläsare: Oskar Nordell
  • Webbsida
  • Arrangör: Högre seminariet, Konstvetenskap
  • Kontaktperson: oskar Nordell
  • Seminarium

Utkast till forskningsansökan

Presentation av ett utkast till en forskningsansökan om Nils Månsson Mandelgren. Textunderlag rekvireras från oskar.nordell@konstvet.uu.se, en vecka i förväg.