Konstvetenskap

Vill du läsa om konstnärer eller arkitekter som berör? Göra en djupdykning från grottmålningar till konceptkonst? Funderar du på att jobba som konstvetare eller läsa av intresse? Eller vill du veta vad vi gör?

Om konstvetenskap

Projektmedel till forskningsprojekt om renässansen i Norden

Detaljbild av interiör i kyrka
Kyrkointeriör.

Under renässansen i Östersjöområdet skapas nya typer av rum i både profana och sakrala miljöer. Ett nytt forskningsprojekt kommer att undersöka dessa rum inom ämnet konstvetenskap. Projektet ”Renässansens rum – Identitet, performativitet och visuell kommunikation” koncentreras kring profana inredningar, kyrkorum och predikstolar och avser belysa frågor om funktion; kommunikation; identitet; relationen mellan beställare och arkitekt, konstnär, hantverkare, kulturtransfer, återbruk och reception. Förhoppningen är att kunna ge en nyanserad bild av renässansens rum och en större förståelse för dessa gestaltningar och varför de ser ut som de gör.

Projektet fokuserar på tre aspekter: Identitet, performativitet och visuell kommunikation. Dessa delas upp i tre delstudier: Studioli, kammare och salar i Vasaresidens och VasaskeppRenässansens kyrkorum; Föremål för förkunnelse – om predikstolens roll i tidigmodern visuell kultur i Sverige.

Undersökningarna kommer att genomföras som delstudier som skall komplettera varandra och utmynna i en gemensam slutledning med mer generella resultat. Den vetenskapliga rapporten kommer att publiceras som en monografi/antologi. Projektledare är Johan Eriksson, Henrik Widmark, Hedvig Brander Jonsson, samtliga forskare inom ämnet konstvetenskap.

Senast uppdaterad: 2023-10-13