Högre seminariet i Konstvetenskap

Högre seminariet är ett forum för institutionens interna och externa forskare inom ämnet konstvetenskap. Ämnet textilvetenskap vid institutionen har också ett forum med samma namn, men med verksamhet inom ämnet textilvetenskap.

Inom forumet ordnas seminarier, föreläsningar och mycket annat. En viktig del utgörs av forskarutbildningen (doktorandernas utbildning). I vissa programpunkter deltar också studenter på avancerad nivå (master- eller magisterstudenter).

Seminarier och föredrag

Högre seminariets verksamhet

Vi anpassar vår verksamhet efter rådande rekommendationer. Utgångspunkten under våren är att ha seminarierna på plats med möjlighet till deltagande på zoom.

Seminariet äger rum om inte annat anges: tisdagar kl. 13.15–15.00. För lokal, se respektive seminarietillfälle. För zoomlänkar och övriga frågor kontakta Anna Orrghen via anna.orrghen@konstvet.uu.se.

Du kan också se mer om seminarierna eller våra andra ämnens Högre seminarium och event i Kalendariet på startsidan.


Våren 2022

SEMINARIUM | 1 februari, kl. 13.15–15.00 – Zoom

Ylva Haidenthaller, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, presenterar sin avhandling The Medal in Early Modern Sweden: Significances and Practices, och berättar om vägen fram till disputation. Seminariedeltagare förbereder sig genom att bekanta sig med avhandlingen.

SEMINARIUM | 8 mars, kl. 13.15–15.00 – Zoom

Skrivarverkstad. Möjlighet för alla som vill att lägga fram kortare texter (max 5 sidor) under arbete, exempelvis forskningsansökningar, konferensabstracts, pågående artiklar, avhandlingsarbeten, utställningskataloger, essäer. Mer information om anmälan skickas ut i februari. Textunderlag rekvireras från anna.orrghen@konstvet.uu.se, en vecka i förväg.

SEMINARIUM | 15 mars, kl. 13.15–15.00 – Zoom

Anna Brodow Inzaina, Stockholmia – forskning och förlag, presenterar ett kapitel ur sin kommande bok om skådespelaren och tecknaren Axel Fredrik Cederholm. Kapitlet handlar om Cederholm som landskapsskildrare och har den preliminära titeln ”På jakt efter det pittoreska”. Kommentator: Lars Wängdahl. Textunderlag rekvireras från anna.orrghen@konstvet.uu.se, en vecka i förväg.

SEMINARIUM | 29 mars, kl. 13.15–15.00 – Zoom

Henrik Lindblad, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, presenterar ett textutkast från sin pågående avhandling. Textunderlag rekvireras från henrik.lindblad@konstvet.uu.se, en vecka i förväg.

SEMINARIUM | 26 april, kl. 13.15–15.00 – Eng 2-1024, Engelska parken samt Zoom

Henrik Widmark, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, presenterar ett artikelutkast. Textunderlag rekvireras från henrik.widmark@konstvet.uu.se, en vecka i förväg.

"Levande, ärlig, robust och modern – Teglets svenska idéhistoria under 100 år. 1875-1975”

I projektet avser jag behandla teglets roll och dess idéhistoriska positioner under tidsperioden. För att utforska det behandlas den skiftande synen på autenticitet, tegelproduktionens kommersiella roll och i vilka byggnadsuppdrag och hur det lyftes fram. Koncentrationen kommer vara kring produktionen och användandet från två svenska tegelbruk, Helsingborgs ångtegelbruk, S:t Eriks Lervarufabrik samt en koncern Mälardalens tegelbruk. Jag kommer behandla ett antal olika byggnader men några typer och uppdrag sticker ut. Restaureringar, kyrkor, offentliga institutioner, fabriksskorstenen samt villabyggande.

SEMINARIUM | 17 maj, kl. 13.15–15.00 – Eng 2-1024, Engelska parken samt Zoom

Meryem Saadi, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, presenterar ett textutkast från sin pågående avhandling. Textunderlag rekvireras från meryem.saadi@konstvet.uu.se, en vecka i förväg.

SEMINARIUM | Nytt datum! 24 maj, kl. 13.15–15.00 – Eng 2-1024, Engelska parken samt Zoom

Diana Kaur Vonna-Michell, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, presenterar ett textutkast från sin pågående avhandling. Textunderlag rekvireras från diana.kaur.vonna-michell@konstvet.uu.se, en vecka i förväg.

SLUTSEMINARIUM | 31 maj, kl. 13.15–17.00 – Eng 2-1024, Engelska parken samt Zoom (Obs tiden!)

Henrik Lindblad lägger fram manus till sin avhandling med den preliminära titeln Kyrkliga kulturarvsstudier i ett förändrat samhälle. Slutseminarieopponent är Maria Nyström, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Textunderlag rekvireras från henrik.lindblad@konstvet.uu.se, tre veckor i förväg.

SEMINARIUM | 14 juni, kl. 13.15–15.00 – Eng 2-1024, Engelska parken samt Zoom

Anna Hamberg, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, presenterar ett textutkast från sin pågående avhandling. Textunderlag rekvireras från anna.hamberg@konstvet.uu.se, en vecka i förväg.

Kontakt

Har du frågor kring Högre seminariets verksamhet kan du vända dig till ansvarig för forskarutbildningen Anna Orrghen via anna.orrghen@konstvet.uu.se.

Prenumeration på nyheter via e-post

Om du önskar få uppdateringar eller nyheter om kommande aktiviteter vid Högre seminariet, kontakta oss eller prenumerera på vår e-postlista (där kan du klicka på "Subscribe" i den vänstra menyn och ange din e-postadress).

Senast uppdaterad: 2022-05-02