Högre seminariet: Konstvetenskap

Högre seminariet är ett forum för institutionens interna och externa forskare inom ämnet konstvetenskap. Ämnet textilvetenskap vid institutionen har också ett forum med samma namn, men med verksamhet inom ämnet textilvetenskap.

Inom forumet ordnas seminarier, föreläsningar och mycket annat. En viktig del utgörs av forskarutbildningen (doktorandernas utbildning). I vissa programpunkter deltar också studenter på avancerad nivå (master- eller magisterstudenter).

Seminarier och föredrag

Högre seminariets verksamhet 2021

Vi anpassar vår verksamhet efter rådande rekommendationer, seminarierna kommer i stort sett att genomföras via Zoom. Länk till Zoom erhålles via epost vid anmälan.

Vg. anmäl dig till: britt-inger.johansson@konstvet.uu.se via e-post eller angiven länk!

Du kan också se mer om seminarierna eller våra andra ämnens Högre seminarium och event i Kalendariet på startsidan.


HÖSTEN HT21

SEMINARIUM | 31 aug 2021, kl. 13.15–15.00

Möjlighet att lägga fram abstract för gemensam peer review för de som avser att skicka in förslag till paper/poster eller annan aktivitet antingen till NORDIK (deadline 10/9) eller EAHN (deadline 6/9).

DISPUTATION | 17 sept 2021, kl. 10.15–13.00

Rebecka Millhagen Adelswärd, doktorand i konstvetenskap, disputerar på avhandling i med titeln "Monument, minne, museum. Stockholms slott under det långa 1900-talet". Fakultetsopponent är docent Magnus Olausson, Nationalmuseum. Disputationen äger rum på Zoom via länk och på Humanistiska teatern, campus Engelska parken, Uppsala. Begränsat antal platser.

Anmälan för deltagande på plats eller via Zoom till azul.tarazona@konstvet.uu.se. Zoomlänk erhålles tidigast dagen före disputationen via e-post. Sluttiden är ungefärlig då tid ges för betygsnämndens efterföljande möte. Frivilligt att återansluta efter att själva disputationen är över för att delta vid delgivande av resultatet.

SEMINARIUM | 21 sept 2021, kl. 13.15–15.00

Harsh Vardhan Bhati presenterar sitt avhandlingsprojekt som bl.a. kommer att behandla världsarvet Jaipur i Indien:

In this Higher Seminar, Harsh will introduce his project which focuses on cultural heritage preservation and renewable energy integration. He will also introduce Jaipur walled city, a fairly new World Heritage site and further develop comparative thoughts concerning Visby and Jaipur.

More on the seminar

Anmälan (via Kurt)

Utlysningen till forskarskolan på Gotland skedde i samverkan juridik-konstvetenskap inom projektet Väga rätt, två doktorander antogs: hos oss Charlotte Mårland och på juridicum antogs Harsh. De kommer att skriva tvärvetenskapliga avhandlingar och med anledning av samarbetet har Harsh bjudits in att hålla ett högre seminarium hos oss.

SEMINARIUM | 28 sept 2021, kl. 13.15–15.00

Museichef Mikael Ahlund, Museum Gustavianum önskar samarbeta med konstvetenskapliga institutionen när det gäller den nya basutställningen som efter restaureringen kommer att finnas på MG. Vi har tidigare haft samarbete med konstsamlingarna kring utställningskatalog och utställningstexter samt mindre forskningsarbeten. Vid medverkan går det för doktorander att tillgodoräkna sig 1,5 hp i Forskningskommunikation.

Anmälan (via Kurt)

SEMINARIUM | 5 okt 2021, kl. 13.15–15.00

Meryem Saadi/ Britt-Inger Johansson håller ett gemensamt seminarium om hur man gör en ansökan om forskningsetisk prövning eftersom det framöver kommer att vara obligatoriskt för alla projekt som hanterar personinformation. Vi kommer att inledningsvis berätta om våra erfarenheter, ni får tillgång till Meryems ansökan för påseende före seminariet liksom de blanketter och instruktioner som finns, sedan blir det workshop kring avhandlings/forskningsprojekt där ni i smågrupper diskuterar hur ni potentiellt skulle lägga upp en egen ansökan.

Anmälan (via Kurt)

WORKSHOP | 19 okt 2021, kl. 13.15–15.00

Workshop i Recogito med Uppsala universitetsbibliotek (Digital humaniora). Recogito är ett gratis verktyg för att underlätta analyser av texter och bilder som går att kartera. Man kan enkelt märka upp platser, personer och händelser som ska ingå i en mer komplicerad analys liksom att lägga till anteckningar om dem så att det blir enklare att se sammanhang och samband. Det går också att samarbeta med andra kring gemensamma projekt i Recogito. Hitta på något som du skulle vilja kartera som är en del av din forskning och använd det för att pröva på.

SEMINARIUM | 9 nov 2021, kl. 13.15–15.00

Britt-Inger Johansson. Högre seminarium om diskursanalys med workshop.

Anmälan (via Kurt)

SEMINARIUM | 30 nov 2021, kl. 13.15–15.00

Anna Orrghen lägger fram en artikel för diskussion.

SEMINARIUM | 2 dec 2021, kl. 13.15–15.00

Queer anatomies – samseminarium med Institutionen för Idé- och vetenskapshistoria och Centrum för Genusvetenskap.

SLUTSEMINARIUM | 16 dec 2021, kl. 13.15–17.00

Oskar Nordell, slutseminarium på avhandling i konstvetenskap.

Kontakt

Har du frågor kring Högre seminariets verksamhet kan du vända dig till ansvarig för forskarutbildningen prof. Britt-Inger Johansson: britt-inger.johansson@konstvet.uu.se

Prenumeration på nyheter via e-post

Om du önskar få uppdateringar eller nyheter om kommande aktiviteter vid Högre seminariet, kontakta oss eller prenumerera på vår e-postlista (där kan du klicka på "Subscribe" i den vänstra menyn och ange din e-postadress).

Senast uppdaterad: 2021-09-14