Alumner i konstvetenskap

Atriumgården på British Museum, snett ovanifrån, vy ner mot folk på golvet. Foto: Pixabay
British Museum. Foto: Pixabay

Våra tidigare studenter (alumner) sprids med vinden efter utbildningen och arbetar nu på en rad lika platser, både i Sverige och utomlands. Nedan finns intervjuer med dem där de berättar om utbildningen samt vad de gjort efter exemen. Vissa har läst vidare medan andra började jobba direkt.

Alumnintervju

Från kulturentreprenörsprogrammet till kulturdepartementet

Vi har ställt några frågor till vår alumn David Billgren, som läst hos oss och även varit engagerad i vår verksamhet, bl a arbetade han på Vetenskapsfestivalen SciFest under sin studietid.

Vad har du haft för dig sedan du tog din examen?

Efter min kandidatexamen i konstvetenskap pluggade jag lite företagsekonomi. Jag ville bygga på den ekonomiska delen från entreprenörskapskurserna. Efter det hoppade jag på masterutbildningen i konstvetenskap. Jag avslutade min masterutbildning med praktik på Kulturdepartementet på enheten för konstarterna. Efter avslutad praktik fick jag ett vikariat på samma arbetsplats.

Vad jobbar du med idag och vad har du för arbetsuppgifter?

Mitt vikariat på Kulturdepartementet gick ut sista december 2020. Sen tog jag mitt pick och pack ner till mina rötter i Skåne och flyttade till Malmö. Nu är jag ”mellan två jobb” och ska börja jobba på Malmö stad som utredningssekreterare om några månader. Tjänsten är bred men just utredningsarbetet innebär mer att man tar fram beslutsunderlag till förvaltningsledningen och den politiska ledningen samt utformar förslag till beslut. Men mycket innebär löpande administrativa uppgifter som jag är väl bekant med från min tid som handläggare på departementet.

Varför valde du utbildningen?

Jag började studera Kandidatprogram i kulturentreprenörskap 2014, direkt efter studenten. Jag tyckte att programmet verkade otroligt spännande där jag både fick blanda det teoretiska i mitt huvudämne (konstvetenskap) med det mer ”praktiska” som marknadsföring, entreprenörskap, projektledning osv. Jag såg därför att bredden som programmet erbjöd skulle gynna mitt framtida yrkesval där praktikterminen blev otroligt avgörande för var jag är idag. Masterutbildningen ville jag göra för att spetsa till min kunskap ytterligare och för att jag ville skriva ett större forskningsarbete. Masterutbildningen hade ju även en praktiktermin som blev viktig för mig efter avslutade studier.

Har du några tips för nyblivna konstvetare/kulturentreprenörer/nyexaminerade från humaniorautbildningar?

Se till att värna om det kontaktnät du har, både inom akademin och på eventuell praktikplats. Se till att ha referenser från dessa ställen. Om det finns möjlighet att få ett rekommendationsbrev från praktikplatsen är det en väldigt bra grej när du söker arbete. Jag tycker också det är viktigt att man som nybliven konstvetare/kulturentreprenör/humanist etc. sätter stort värde på sig själv och sin examen. Jag vet att vissa arbetsgivare är mer ”schyssta” än andra och därför är det viktigt att man vågar ställa vissa krav och stå upp för att man ska ha en rimlig lön efter år av studier. När du sen skriver CV och personligt brev är det viktigt att du ser till att det finns andra som kan kolla på det än du själv och se till att det är skrivet enligt konstens alla regler. Ett sista tips är att våga sikta högt när man letar arbetsplats/praktikplats – det kan verkligen löna sig.

Tapestry: Elisabet Hasselberg Olsson (Copyright: Anna Nittve); Photograph: Henrik Andersson, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Minnet av ett landskap, Elisabet Hasselberg Olsson (Copyright: Anna Nittve).Foto: Henrik Andersson, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
Senast uppdaterad: 2023-10-13