Greger fick jobb som intendent på Nationalmuseum

Porträtt av man som tittar in i kameran, han bär glasögon, i bakgrunden tavlor med stilleben.
Greger Sundin.

Vi ställde några frågor till Greger Sundin som disputerade i konstvetenskap 2020.

Du är nybliven doktor i konstvetenskap och har blivit anställd som intendent på Nationalmuseum, hur hamnade du där?

Som så ofta en kombination av tillfälligheter. Min avhandling rörde spel av olika slag i konstkammare och konstskåp under 15- och 1600-talen, och praktiskt nog dök det upp ett vikariat på Gustavianum, Uppsala universitets konstsamlingar, ungefär samtidigt med att jag blev klar. Just UU har ju ett av världens mest unika föremål i den kategorin i och med det Augsburgska konstskåpet, så det var fantastiskt att få arbeta med det och med konstsamlingarna i övrigt. Så utlyste Nationalmuseum en intendenttjänst på samlingsenheten lagom till att mitt vikariat tog slut, vilken jag turligt fick. Men innan jag påbörjade mina doktorandstudier var jag intendent på ett auktionshus i närmare 15 år, vilket också gav en bred kunskapsbas att stå på som jag har mycket nytta av idag.
 
Vad jobbar du med, vilket är ditt specialområde?

Formellt är jag intendent med digitalt fokus, vilket innebär att jag ska ha hand om hur samlingarna förvaltas och presenteras i databaser och i andra former. Men det är en ny tjänst, så jag är delvis med och utformar den själv. Men den innebär också att jag är en del av gruppen intendenter som arbetar i samlingarna med utställningar, texter, forskning och nyförvärv mm.  
 
Trivs du? Vad är roligast med jobbet?

Jag trivs verkligen, även om det bara gått en månad. Museet har dock mer än 700.000 föremål i sina samlingar, så än så länge är det mycket orientering för att bli klok på vad som finns och var – både digitalt och i sinnevärlden. Och det är just nivån på föremålen och kunskapen som finns inne i museet som gör det till en så rolig och intressant plats att vara på.


I korthet

Vad har du haft för dig sedan du tog din examen?

Jag var antikvarie på Uppsala universitets konstsamlingar under två år innan jag nu blev intendent på Nationalmuseum i Stockholm.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Åtminstone för disputerade ser den ganska god ut framöver, särskilt för dem med intresse och erfarenhet av ett äldre material. Många pensionsavgångar gör också att det kommer behövas konstvetare även framgent på arbetsmarknaden.  

Har du några tips för nyblivna konstvetare?

Försök få så mycket föremålserfarenhet som möjligt redan under studietiden och därefter. Praktisera på museer, jobba extra på auktionshus! Alla möjligheter som ges där du lär dig se och hantera faktiska konst- och konsthantverk är oerhört nyttiga och efterfrågade för de arbeten som inte är rent teoretiska.

Senast uppdaterad: 2023-03-01