Specialisering och fördjupning

Students hand håller i mobil med app som visar beskrivning på motiv i bok som ligger framför på bordet. Bild från undervisningstillfälle. Foto: Olle Wilson.

Kom materialet nära

Blanda teori och praktik med studier av konst och material från konstsamlingarna. Foto: Olle Wilson.

Masterstudier och studier på avancerad nivå ger dig möjlighet till fördjupning och specialicering inom ämnet konstvetenskap. Du kommer bl a. att skriva masteruppsats och arbeta med föremål och konstverk, byggnader och begrepp i teori och praktik. Du kan delta vid det Högre seminariet, knyta kontakter inom branschen och koncentrera dig på det område som lockar mest inom ämnet. De baskunskaper du fick under grundutbildningen kommer väl till pass när du går in i djupare studier, avancerad nivå och snabbare takt.

Senast uppdaterad: 2023-10-13