Möt en student: Per Skude

Porträtt av man framifrån. Han har svart tröja, grått hår och glasögon.
Per Skude. Foto: Privat.

Per Skude läser konstvetenskap, han är 71 år. Här berättar han mer om hur det kom sig att han började läsa på universitetet igen:

Varför valde du den här utbildningen?

Intresse för konst, viljan att veta och förstå mer.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?

Ja, definitivt.

Vilket är ditt mål med utbildningen?

Att öka min kunskap och förtrogenhet i konst- och konstvetenskapliga frågor. För att sedan kunna öka min förståelse i konstfrågor och delta i mitt lokalsamhälles diskussioner och hållningar i konstfrågor.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?

Den utmanande vetenskapliga approachen kombinerat med ett bra bemötande både från kursledning och medkursare.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?

Det är en utbildning på distans så den mänskliga kontakten sker via digitala visuella medier och via språklig kommunikation.

Hur är sammanhållningen inom ditt program/din kurs?

Det är rätt mycket fokus på det individuella - men det finns ett klart utrymme för sociala ageranden genom lärplattformens utformning. För mig personligen är det en bra balans.

Vad är det bästa med att läsa på ditt campus/ på distans?

Jag tror det är en kombination med dels en etablerad akademisk tradition, dels en pågående utveckling in i det dagsaktuella.

Senast uppdaterad: 2023-04-06