Se världen med nya ögon

Som konstvetare ser du saker i detalj, från komposition, blandning av pigment eller val av material till ett färdigt koncept. Du upptäcker känslor som tagit form av en skulptur, en byggnad eller ett uttryck. Genom att gå bakåt i historien och se kopplingar och utveckling av såväl måleri som arkitektur, får du bättre förståelse för hur samtida bilder, monument, byggnader och städer i din omgivning blivit till.

Konstvetenskap

Ämnet konstvetenskap ger grundläggande kunskaper i konstens och arkitekturens historia och träning i förmågan att beskriva och tolka konstverk och miljöer av skilda slag från äldsta tid till nutid. Konstvetaren studerar bildernas och byggnadernas betydelse idag men vill också förstå dessa som historiska företeelser, det vill säga kontextualisera dem utifrån deras egna förutsättningar.

Utbildning i ämnet är viktig i en rad skilda sammanhang, till exempel museiarbete, kulturminnesvård, miljöplanering och kulturverksamhet inom kommun och landsting. Den är också lämplig för en yrkesverksamhet i arkiv, bibliotek, bok- och tidskriftsförlag, vuxenutbildning, massmedier och som teoretiskt komplement till konstnärlig verksamhet.

Senast uppdaterad: 2023-12-19