Kulturvård

Kulturvård handlar om alla människors rätt att få tillgång till och få påverka hur kulturarv definieras, väljs ut, skyddas och används. Vi tar ställning till och funderar över frågorna – vad, hur, varför och för vem? Vi har kurser och program på kandidat- och masternivå.

Vill du veta mer om vad som händer?

Vi finns på Instagram under och på Facebook. Följ oss för att hålla dig uppdaterad och få en inblick i vår verksamhet, få reda på aktuella eller kommande event och utlysningar!