Kulturvård

Kulturvård handlar om alla människors rätt att få tillgång till och få påverka hur kulturarv definieras, väljs ut, skyddas och används. Vi tar ställning till och funderar över frågorna – vad, hur, varför och för vem? Vi har kurser och program på kandidat- och masternivå.

Råd från forskare i MSB rapport om det civila försvaret

Vy över Visby ringmur, folk som går på gräs framför och i bakgrunden folk som går på murstenar.
Visby ringmur. Foto: Mikael Wallerstedt

Ett intensivt arbete för att bättre kunna skydda kulturarv i Sverige vid höjd beredskap eller krig har påbörjats under året. Hösten 2021 arbetade Mattias Legnér, professor i kulturvård, med en kunskapsöversikt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet. Översikten handlar om hur planeringen för kulturarvsskydd fungerade under andra världskriget, kalla kriget och senare. Den ger också rekommendationer om vad som bör göras utifrån den kunskap som kom fram. I MSB:s rapport Civilt försvar mot 2030 - mot ett totalförsvar i balans som just publicerats behandlas bl.a. problematiken med att skydda kulturarv vid höjd beredskap eller krig upp. Vissa åtgärder som föreslås där bygger på Legnérs översikt, som t.ex. förslaget att inrätta ett nationellt råd för kulturarvsfrågor och totalförsvar, och att MSB bör samverka med olika myndigheter inom kulturarvssektorn.

MSB:s pressmeddelande och rapport  

Mattias Legnérs kunskapsöversikt: Skydd av kulturarv: Kunskapsöversikt på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet

Kulturarv och kriget i Ukraina

Skärmdump från artikelsida i SvD med monument framför brinannde bakgrund, Ukraina
Skärmdump från artikeln i SvD.

Mattias Legnér, prof. i kulturvård, figurerar i media med anledning av kriget i Ukraina. Han uttalar sig om hur kriget påverkar kulturarven. Läs och hör intervjuerna nedan (från mars 2022).

P1 Kultur, Sveriges Radio  – ”Kriget i Ukraina väcker personliga minnen från tidigare ryska ockupationer” (inslaget börjar 13:05 minuter in i programmet)

Under Strecket, Svenska Dagbladet – ”Kulturarvet i Ukraina mer utsatt än någonsin”

Omvärld och insikt, Riksantikvarieämbetet – ”Kulturarvet tenderar att politiseras allt mer i konflikter”

Sveriges Radio, Kulturnytt P1 – Maidanmuseet i stor fara om Kiev invaderas

Sveriges Radio P4 Gotland – Professorn: Kulturarvssektorn bör bygga upp en bättre beredskap

Sveriges Radio, Vetenskapsradion Historia, P1 – Slagen om Kiev 1941 och 2022
Om monument, kulturarv och boken Värden att värna (inslaget ca 21:30 min in i programmet).

Nyheter om detta läggs även ut i våra sociala medier, länkar finns nederst på sidan.

Vad tycker våra studenter och alumner om utbildningen?

Fotograf Mattias Ek

Om du vill veta vad våra studenter och alumner tycker om att läsa våra utbildningar kan du läsa våra intervjuer med dem. Alumnen Daniel Hofling berättar om vad han gjort efter examen och hur det var att läsa hos oss.

Daniel Hofling, trädgårdsantikvarie, Stadsmuseet i Stockholm

Träffa fler alumner och studenter under flikarna Alumn samt Student!

Vill du veta mer om vad som händer?

Vi finns på Instagram under och på Facebook. Följ oss för att hålla dig uppdaterad och få en inblick i vår verksamhet, få reda på aktuella eller kommande event och utlysningar!

Senast uppdaterad: 2023-11-15