Vill du bevara kulturavet?

Medeltida Visby karta, besk.

Som kulturvårdare bidrar du till att kulturarven vårdas, används och utvecklas. Ett viktigt arbete är att synliggöra kulturarven och dess mångfald som resurs för samhället. Kulturvård bidrar idag till en långsiktigt bärkraftig utveckling där såväl sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter beaktas. Efter utbildningen kan du vara verksam som byggnads- eller föremålsantikvarie på många olika typer av arbetsplatser.

Du läser i huvudsak på Campus Gotland i Visby men kan även läsa enstaka kurser på distans.

Vill du arbeta med föremål och byggnader?

Då är kulturvård något för dig! Kulturvård är ett tvärvetenskapligt område där vi i undervisningen blandar höra med att göra; föreläsningar, seminarier, självstudier, laborationer och övningar. Som student möter du många olika ledande experter från universitetsvärlden såväl som från branschen. Du ges tillfälle att vid studiebesök och exkursioner bekanta dig med ditt framtida yrkesfält och du har möjlighet att göra praktik både i Sverige och utomlands.

Kulturvårdare behövs!

Som kulturvårdare bidrar du till att kulturarven vårdas, används och utvecklas. Ett viktigt arbete är att synliggöra kulturarven och dess mångfald som resurs för samhället. Kulturvård bidrar idag till en långsiktigt bärkraftig utveckling där såväl sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter beaktas. Efter utbildningen kan du vara verksam som byggnads- eller föremålsantikvarie på många olika typer av arbetsplatser.

Kulturvård läser du som vill arbeta som:

Byggnadsantikvarie, föremålsantikvarie, antikvarisk kontrollant, byggprojektledare, museitjänsteman eller intendent. Du kan också komma att jobba som utställningsproducent eller konsult i organisationer, myndigheter och i företag. Kulturturism, näthandel, inrednings-, auktions- eller antikbranschen är andra branscher där kulturvårdare behövs.

Våra utbildningar

Utbildningar inom ämnet kulturvård

Inom ämnet kulturvård kan du läsa kurser eller program, på campus eller på distans. Du kan läsa kulturvård som huvudämne eller som biämne.

Vad vill du arbeta inom?

Här finns konkreta tips på inriktningar inom kulturvård du kan välja mellan.

Vill du jobba med antikt och retro? Då ska du söka till:

Vill du arbeta med äldre hus och byggnadsvård? Då ska du söka till:

Vill du ta en master i kulturvård? Då ska du söka till:

Uppsala universitet Campus Gotland

Att läsa i Visby

Studenter utanför Campus Gotland. Foto: Mikael Wallerstedt.

Vill du lära känna Campus Gotland?

Livet här får höga betyg av gotlänningarna, både hitflyttade och infödda. Campus Gotland ligger mellan stranden och ringmuren i Visbys inre hamn. Den småskaliga lärmiljön skapar förutsättningar för en nära och fördjupad kontakt mellan studenter och lärare. På Uppsala universitet Campus Gotland är risken att försvinna i mängden minimal, här blir varje student sedd.

Såväl föreläsningssalar som bibliotek, kår och studentservice finns samlade på bekvämt gångavstånd på campus, och inte minst alla de delar av samhället som gör studentstaden Visby så trevlig. Här finns kulturutbud och idrottsaktiviteter och här kan man även fika gott, året runt. För att inte tala om alla sköna studiemiljöer som det går att sitta och studera vid i lugn och ro.

Campusområdet är en bra plats för att skaffa sig kunskaper, upplevelser och minnen för livet. Med över tusen studenter i en världsarvsstad med drygt 23 000 invånare kommer du att märka att studenterna är en viktig del av Visby. Området är en plats där idéer och människor möts, och nya tankar skapas.

Har du frågor om utbildning i kulturvård?

Kontakta oss på adressen kulturvard@konstvet.uu.se eller hör av dig direkt till vår studieadministratör vid Gemensam service på Campus Gotland. Du kan även höra av dig till ansvarig kurs- eller programlärare.

Personal

Senast uppdaterad: 2023-10-13