Daniel Hofling om Byggnadsantikvarieprogrammet

Fotograf Mattias Ek

Daniel Hofling, trädgårdsantikvarie, Stadsmuseet i Stockholm, berättar om vad han gjort efter sin examen, varför han valde att läsa på Byggnadsantikvarieprogrammet och hur det var under utbildningen.

Vad har du haft för dig sedan du tog din examen på Byggnadsantikvarieprogrammet?

De första två åren arbetade jag som konsulterande byggnads- och trädgårdsantikvarie hos André Strömqvist kulturmiljö AB, Stockholm. Eftersom jag och André är utbildade inom trädgård bestod många av våra uppdrag av både byggnad och trädgård, men framför allt de gröna kulturmiljöerna.

Vad jobbar du med idag och vad har du för arbetsuppgifter?

Sedan 2016 arbetar jag som trädgårdsantikvarie vid Stockholms stadsmuseum. För mig och mina kollegor handlar mycket av arbetet om att vara ett antikvariskt stöd åt stadens olika förvaltningar. I den rollen tar jag fram olika typer av kunskapsunderlag, t ex vård- och underhållsplaner för stadens begravningsplatser eller förundersökningar för stadens parker. Det ingår även en hel del handläggning och rådgivning, t ex inför planerade förändringar eller i det löpande underhållet. Förutom att arbeta mot stadens förvaltningar ingår också rådgivning till privatpersoner men också möjlighet att hålla guidade visningar och föreläsningar om Stockholms gröna kulturarv. Sedan 2020 leder jag ett mångårigt projekt med att ta fram kulturhistoriska kunskapsunderlag för Stockholms samtliga parker och grönytor.

Vid sidan om jobbet på Stadsmuseet driver jag sedan några år egen verksamhet, Hofling Grön Kulturmiljö. Eftersom arbetet på museet är begränsat till Stockholms stad är den egna firman en fin möjlighet att vidga vyerna geografiskt.

Varför valde du Byggnadsantikvarieprogrammet på Gotland?

Före studierna på Gotland läste jag till landskapsarkitekt på SLU. Under den utbildningen ville jag fördjupa mig inom trädgårdshistoria och läste därför ett par kurser i ämnet. Det ledde till ett starkt intresse för det gröna kulturarvet men jag kände att jag behövde bättre kunskaper inom kulturmiljövårdens arbetsmetoder. Kort sagt behövde jag en antikvarisk skolning. Byggnadsantikvarieutbildningen på Gotland var den perfekta kombinationen med mina tidigare studier eftersom en trädgård sällan står utan en byggnad vice versa.

Vad har du med dig för erfarenheter/upplevelser från din utbildning?

Under utbildningen fick jag bra möjligheter att styra innehållet åt den riktning som jag var särskilt intresserad av, mer än jag trodde från början. Även om utbildningen har fokus på byggnader är det till stor del en utbildning i kulturmiljövård. I de mer fria uppgifterna kunde jag välja att fördjupa mig i parker, trädgårdar eller kyrkogårdar och då applicera de antikvariska principerna. Det blev å ena sidan tydligt att många av de förhållningssätt som gäller det byggda kulturarvet också gäller det gröna. Å andra sidan kunde jag se att vissa aspekter kräver andra tankebanor när det gäller ett grönt, levande och föränderligt kulturarv.

En annan sak var den nära gemenskap som etablerades mellan oss studenter. Det har lett till många vänner och kontakter inom branschen.

Har du några tips för nyblivna föremålsantikvarier/byggnadsantikvarier?

Ta vara på tiden och fundera över vilka delar i ämnet som lockar dig. Eftersom utbildningen bjuder på en stor bredd av olika inslag är det bra att ta chansen att testa på det mesta. Var öppen för det som bjuds och lyssna efter när ditt antikvariehjärta slår som bäst! Och tveka inte att komplettera med ytterligare kurser och praktik. Branschen kan vara svår men om du har något du verkligen brinner för blir du mer attraktiv på arbetsmarknaden. Dessutom blir arbetet så mycket roligare!

Senast uppdaterad: 2021-03-19