Kajsa Ehlton om Föremålsantikvarieprogrammet

Kajsa Ehlton, foto privat.

Kajsa Ehlton, föremålsantikvarie på Västmanlands läns museum, berättar om vad hon arbetar med efter sin examen från Föremålsantikvarieprogrammet och hur det kom sig att hon sökte utbildningen. Hon ger även tips till nyblivna föremålsantikvarier.

Vad jobbar du med idag och vad har du för arbetsuppgifter?

Idag arbetar jag som föremålsantikvarie på Västmanlands läns museum. Jag ansvarar för den kulturhistoriska föremålssamlingen och mina arbetsuppgifter inbegriper det mesta som har med samlingsförvaltning att göra. Allt ifrån att skriva nya policys och riktlinjer, ge rådgivning och svara på interna och externa förfrågningar rörande samlingen och föremål överlag, se till att rätt klimat hålls i magasin och utställningar till lite mer handgripliga arbetsuppgifter som föremålsvård, registrering, katalogisering, inventering och förberedande inför utställning. Jag har ett stort ansvar när det kommer till hanteringen av museets föremål i alla lägen, det kan vara i utställningar, vid transport, packning, utlån, eller vid underhållsarbete i olika miljöer där vi har föremål, exempelvis magasin. Arbetet är mångfacetterat och dagarna ser väldigt olika ut.

Min främsta uppgift som föremålsantikvarie är ändå att se till säkerheten för föremålen vid alla tillfällen. Föremålen som är förvärvade till museiobjekt ska, enligt museets ledord, bevaras för all framtid. Därför är konsekvensanalyser före alla arbeten det absolut viktigaste. Att arbeta med förebyggande konservering, dokumentering av händelser som faller utanför det normala, skador och åtgärder, tillståndsbedömningar och översyner är också något jag måste lägga mycket tid på inom samlingsförvaltningen.

Varför valde du Föremålsantikvarieprogrammet på Gotland?

Jag valde mellan en konservatorsutbildning och Föremålsantikvarieprogrammet, som när jag gick var helt nystartat. Det blev Gotland då utbildningen där gav större bredd och jag var inte helt klar över vilken bransch jag ville arbeta i. Men att det var med gamla föremål, det var jag övertygad om!

Vad har du med dig för erfarenheter/upplevelser från din utbildning?

Jag slås av det stora engagemang och den oerhörda mängd föreläsare vi fick ta del av. Inte bara gästföreläsarna var enormt inspirerande och kunniga, utan även våra fasta föreläsare var i många fall fantastiska och engagerade sig väldigt mycket i oss och programmet. Vi fick chansen att resa iväg på en mängd exkursioner både på Gotland, i Sverige och utomlands, resor som jag för alltid kommer att ha med mig. I mitt arbete idag har jag nytta av min utbildning varje dag på olika vis. Förutom det var det faktiskt också så att jag träffade min man och livs kärlek genom att jag gick utbildningen.

Har du några tips för nyblivna föremålsantikvarier?

Ge inte upp! Ta alla chanser du får! Små projekt, vikariat, praktikplatser, vad det än kan vara. Till slut har du de erfarenheter som krävs för drömjobbet. För mig tog det 10 år och en massa projektanställningar, vikariat och vidareutbildningar, men nu har jag min fasta tjänst som jag så länge drömt om. Jag var långt ifrån bäst på utbildningen, men jag har inte gett upp och nu älskar jag varje dag på jobbet.
 

Senast uppdaterad: 2021-05-11