Alumnen Marie Henriksson om att arbeta som föremålsantikvarie

Marie Henriksson arbetar som föremålsintendent på Göteborgs stadsmuseum. Här berättar hon om sitt jobb, museets nya utställning och vad det kan innebära att arbeta som föremålsantikvarie.

Vad gjorde du efter examen?

Jag fick min anställning i april 2020. Före det hade jag vikarierat till och från som bildintendent på museet. Direkt efter utbildningen var jag även med och avslutade ett projekt som handlade om föremålsregistrering till vår 1600-talsutställning.
 
Nu har precis vår basutställning ”Grejen med Göteborg” öppnat. Den utgår från tidigt 1900-tal fram till nutid. Våra tidigare basutställningar rör sig i 1600-, 1700- samt 1800-tal så det här blir den fjärde pusselbiten till kronologin. Min huvuduppgift för ”Grejen med Göteborg” har varit att samla in ett trettiotal nyförvärv att ställa ut samt att fotografera och registrera dom i vår databas Carlotta eftersom de ska ingå i museets samlingar även efter utställningen. Våra nyförvärv har varit allt från Lisebergskaniner, ölburkar från hantverksbryggerier, dansdräkt från Eldfesten till spel och hatt från Gothia-Cup. Men också mer allvarliga och ”svåra” föremål som är kopplade till brandkatastrofen 1998 i Göteborg, där 63 ungdomar omkom. Det är ett brett spektrum av föremål som visas i utställningen, nya och äldre från våra samlingar. Ting som väcker minnen att dela och diskutera. Utställningen rör sig över generationsgränser så det finns något för de flesta göteborgare och en bred igenkänningsfaktor. Museet arbetar med ”Tingens metod”, där berättelsen får styra de föremål som har valts ut. Museet har tagit hjälp av fokusgrupper som fått berätta om vad de tycker är ”Grejen med Göteborg”. Efter insamling av berättelser och åsikter kopplade till större teman för Göteborg har de skalats ned till färre, och i sin tur har ett urval av föremål skett kopplade till dem.
 
Mitt arbete på museet är väldigt varierat med arbetsuppgifter som förvärv, ut- och inlån, förfrågningar, registrering för databas, fotografering av föremål med mera. Snart ska vi genomgå en flytt av ca 1 miljon föremål och hundratusentals arkivalier och fotografier som ska överföras till nybyggda magasin. Så nu är det fokus på mindre och större inventeringar av våra samlingar som gör att vi kommer väldigt nära våra föremål och kan studera dem på detaljnivå.


 
Bild: Marie tillsammans med Lisebergskaninen Kanne, ett av föremålen som visas i utställningen. Fotograf: Kristin Lidell / Göteborgs stadsmuseum.
 

Senast uppdaterad: 2021-06-17