Läs på avancerad nivå

Vitt tegel, Pixabay via BIld av <a href="https://pixabay.com/sv/users/engin_akyurt-3656355/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2591546">Engin Akyurt</a> från <a href="https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2591546">Pixabay</a>

Ämnet kulturvård går att läsa som huvudämne eller som biämne. Du kan ta en kandidatexemen men även läsa vidare och ta en master i kulturvård. Du bestämmer vad du vill göra och vad som passar dig. Våra avancerade kurser och program ges på svenska eller på engelska, på campus eller på distans. Du möter lärare, experter och specialister inom flera områden och du kan även göra praktik inom programutbildningarna. Vi erbjuder även studentutbyten internationellt.

Master's programme in Cultural Heritage and Sustainability

The Master's programme in Cultural Heritage and Sustainability will provide you with the competence needed to pursue an international career in the strategic management of cultural heritage. You gain the analytical skills needed to manage cultural heritage in our increasingly complex, globalised and diversified world. Our unique interdisciplinary profile where different perspectives on sustainability and cultural heritage are integrated  prepares you for a career in heritage site management, sustainable tourism, cultural planning and regional urban development.

Master's programme in Cultural Heritage and Sustainability

Senast uppdaterad: 2023-10-13