Studenter i kulturvård

Bild på studneetr och alumner

Våra studenter och alumner har delat med sig av sina erfarenheter vid institutionen vid intervjuer och inlägg i sociala media och programsidor. Lär känna ämnet genom att lära känna dem!

Här är några tidigare studenter som läste våra program.

Studenter i kulturvård

Blivande studenter

Som blivande student kan du via universitetets webbplats få mer information kring studier samt även få stöd och service.

Studie- och karriärvägledning

Kontakta även studievägledare på institutionen om du har frågor kring dina studier, utbildningsvägar, examen eller kurser och undervisningsformer. Du får även tips och information kring praktik och utlandsstudier.

Redan student

Då kanske du är bekant med studieplaner, DiVA, Studium och e-klassrum. Via Campus Gotlands info om studieadministration och stöd och service får du tips och råd om studier samt ingångar till plattformar och kanaler du bör ha kännedom om och använda dig av under studietiden.

Du som redan studerar vid universitetet, eller snart är klar med dina studier, kan få mer information om examen, jobb och karriär, utlandsstudier eller studentbloggar via våra studievägledare eller centrala kontor vid universitetet. Vidare stöd och information samt tips finns via universitetets webbplats där du får veta mer om nästa steg i karriären.

Senast uppdaterad: 2022-02-08