Student i kulturvård

Blivande studenter

Som blivande student kan du via universitetets webbplats få mer information kring studier samt även få stöd och service.

Studie- och karriärvägledning

Kontakta även studievägledare på institutionen om du har frågor kring dina studier, utbildningsvägar, examen eller kurser och undervisningsformer. Du får även tips och information kring praktik och utlandsstudier.

Karriär inom ämnet kulturvård

Funderar du på en bana som antikvarie? Våra utbildningar till föremåls- eller byggnadsantkvarie ger dig möjligheter inom en rad områden.


Redan student

Är du redan student vid UU är du nog bekant med studieplaner, DiVA, Studium och e-klassrum. Det studieadministrativa stödet vid Campus Gotland ger dig tips och råd kring studier samt ingångar till plattformar och kanaler du bör ha kännedom om, och använda dig av, under studietiden.

Du som redan studerar vid universitetet, eller snart är klar med dina studier, kan få mer information om examen, jobb och karriär, utlandsstudier eller studentbloggar via våra studievägledare eller centrala kontor vid universitetet. Vidare stöd och information samt tips finns via universitetets webbplats där du får veta mer om nästa steg i karriären.

Nätverk och övrig verksamhet

Om du redan läser hos oss kan du delta i olika former av verksamhet inom och utanför studierna. Hos oss har vi nätverk där du är välkommen att engagera dig. The Nordic-Baltic Network of Engerneering är ett sådant nätverk. 

Alumnnätverk vid UU (humaniora/samhällsvetenskap)

Senast uppdaterad: 2023-10-13