Alicia Bristulf student på Byggnadsantikvarieprogrammet

Alicia Bristulf

Alicia läser på Byggnadsantikvarieprogrammet på Campus Gotland. Här berättar hon om utbildningen, hur det är att läsa på campus och vad hon planerar att göra efter utbildningen.

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag hade tidigare läst Arkitektur, visualisering och kommunikation på Malmö Högskola men inte riktigt sett mig själv jobba med den mer moderna arkitekturen. Sedan började programmet ”Det sitter i väggarna” på SVT och då gick det upp för mig att man faktiskt kan arbeta med äldre byggnader. Därför valde jag att söka till byggnadsantikvarieprogrammet.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– På det stora hela tycker jag det. Jag har lärt mig väldigt mycket, både teoretiska och praktiska kunskaper. Eftersom ämnet är tvärvetenskapligt så finns det så otroligt mycket mer man kan lära sig än vad som får plats inom tre år! Så jag ser det är ett gott betyg att min kunskapstörst fortfarande är stor – utbildningen inspirerar!

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Jag tycker alla kurser där vi både haft teoretiska och praktiska inslag har varit särskilt roliga och intressanta! Mina favoritkurser har varit Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier där vi fick göra uppmätningar och se tillbaka historiskt på en viss byggnadstyp, och Byggnadstekniker i sten och trä där vi fick fälla träd och bygga ett bulhus. Det är något speciellt när man får vara väldigt nära byggnaderna och materialen.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Jag hamnade i en väldigt bra klass där vi alla kom från olika städer och förenades i vårt intresse för  äldre byggnader och föremål. Därför var det inte så svårt att snabbt lära känna folk. Efterhand lärde jag känna människor utanför skolan med. Visby är litet men det gör också att man förs samman på ett annat sätt.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Väldigt bra! Vi har ett bibliotek för kulturvård där vi ofta sitter från alla årskurser och pluggar. Det gör att man känner igen de flesta och det är god stämning.

Vad är det bästa med att plugga på Campus Gotland?
– Det är närheten till allt och alla. Jag upplever att man får en närmare relation till lärarna och sina kurskamrater eftersom det är ett ganska litet sammanhang. Dessutom är ju Visby fullt av vackra byggnader och ett vackert hav så om man behöver inspiration är det bara att ta en promenad utanför skolan.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag vill på något sätt jobba med stadsutveckling genom att ta tillvara på vår äldre bebyggelse. Förutom att de ofta har estetiska värden så bär de på mycket kunskap. Allt hör ihop, det vi ser som nytt nu har alltid samhörighet med historien och med den insikten kan vi göra saker ännu bättre genom att lära av det och inte snubbla i samma fallgropar.

(Intervju våren 2020 till programsidan i utbildningskatalogen)

Senast uppdaterad: 2021-04-13