Emily Stammers, student på Föremålsantikvarieprogrammet

Emily Stammers

Emily berättar om hur hon upplever utbildningen och hur det är att läsa på Campus Gotland. I framtiden vill hon arbete på auktionshus.

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag läste först två år av programmet i kulturentreprenörskap innan jag hittade detta program. Jag visste att jag ville jobba på auktionshus i framtiden och kände att jag inte hade tillräckligt med kunskap för det. Så halkade jag in på programsidan när jag sökte runt på antagning.se.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Utbildningen motsvarar absolut mina förväntningar.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Roligast har varit alla studiebesök och föreläsningar med yrkesverksamma personer. Vi får redan första året tillgång till möjliga framtida arbetsplatser och gästföreläsare kommer ofta från dessa platser.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– På Campus Gotland är det noga med att blanda olika program vid nollning/lamning och där träffade jag många av de jag umgås med nu.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Den är väldigt bra. Vi är ett litet program så man lär känna de flesta riktigt bra.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet – Campus Gotland?
– Det är kontakten med professorer som vi fått. Detta är nog specifikt med vårt program och att vi är så få. Programmet är tvärvetenskapligt vilket också innebär att vi får kontakt med andra program och dess professorer. Sedan har vårt lilla program ett eget litet studieställe vid professorernas kontor detta är mycket uppskattat.

Vad har varit mest utmanande?
– Det mest utmanande var flytten till Gotland samt boende första året. Jag har nu studentlägenhet som är året runt, men första årets boendesituation var utmanande. Men med en positiv attityd och lite jävlar anamma så löser man det mesta.

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– St Hans Cafe och Orangeri.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Campus Gotland har luciafirande i St Nikolais ruin i Visby vilket är väldigt mysigt.

Vad gör du om fem år?
– Förhoppningsvis jobbar jag på ett av de större auktionshusen i Sverige

(Intervju våren 2020 till programsidan i utbildningskatalogen)

Senast uppdaterad: 2021-04-13