Marcus Storholm, Föremålsantikvarieprogrammet

Marcus Storholm. Foto: Aulden Carter
Marcus Storholm. Foto: Aulden Carter

Marcus Storholm går andra året på Föremålsantikvarieprogrammet. Här berättar han om hur det kom sig att han valde att läsa till föremålsantikvarie på Gotland och hur han trivs på programmet.

Varför valde du den här utbildningen?

Jag tyckte att utbildningen stämde överens med det jag ville plugga eftersom jag alltid har varit intresserad av historia. På senare tid har mitt intresse växt sig till antikt och vintage också. Intresset för dräkthistoria gör att jag både köper och själv ofta klär mig i vintage.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?

De praktiska momenten har varit roligast, särskilt när vi fått göra exkursioner. Något jag minns lite extra var när vi hade en vecka då vi fick testa att blanda olika typer av historisk färg. Utöver det har vi fått ta del av många olika föreläsares kunskaper och fått inblick i olika yrkesroller. Utbildningen har gett mig en bred grund att stå på, utöver föremålskunskap har jag bl.a. fått lära mig om preventiv konservering, lagstiftning och klimataspekter på kulturarv.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?

Jag träffade många människor genom insparken (som kallas lamning på Campus Gotland) men även via andra aktiviteter som kulturvårdsfika, pubrundor och quisskvällar. Överlag är det lätt att träffa nya människor på campus eftersom det inte är så stort och mer personligt.

Vad har varit mest utmanande?

Det var nog att överhuvudtaget börja plugga igen. Det hade gått fyra år sedan jag slutade gymnasiet då jag började så det var mycket att ta in den första tiden. Studierna krävde eget ansvar på ett annat sätt och dessutom var det ju många nya intryck från att befinna sig i en ny stad och situation.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?

Den är väldigt bra, särskilt sedan coronapandemin faktiskt. Alla har ju begränsat sin umgängeskrets och jag har valt att umgås mest med människor från klassen.

Vad är det bästa med att plugga på Campus Gotland och i Visby?

Det finns en nära kontakt mellan lärare och studenter. Det är enkelt att ställa frågor och det känns som att lärarna har mer tid för varje individ än på ett större lärosäte. Visby är en lite lugnare och hemtrevlig stad som jag trivs i.

Vilket är ditt mål med utbildningen?

Jag skulle vilja jobba på museum i framtiden. Särskilt kul hade det varit att jobba med utställningar eller historiska kläder, gärna i kombination. Jag funderar även på att läsa en master inom ABM (Arkiv, bibliotek, museer) i Uppsala.
 

Senast uppdaterad: 2021-04-10